1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

cannabistelers krijgen werkstraffen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 6, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H2>05/11Cannabistelers krijgen werkstraffen</H2>


  Vier jeugdvrienden beheerden bijna tien jaar lang cannabisplantages in Deurne en omgeving. Het viertal werd veroordeeld tot werkstraffen van maximum 300 uur.

  De politie kreeg begin december 2004 een anonieme tip over Jan M. uit Deurne. Hij zou cannabis verkopen en samen met vroegere jeugdvrienden enkele plantages beheren. De rechtbank oordeelde dat hij een leidinggevende rol speelde. Hij zorgde voor het nodige materiaal, technisch advies en hielp bij het oogsten.

  Hij kreeg een werkstraf van 300 uur. Als hij die niet binnen het jaar uitvoert, loopt hij een celstraf van drie jaar op.

  D. bij wie knipafval werd gevonden, moet 80 uur kosteloos werken. D. krijgt één jaar om 250 uur te arbeiden. R. moet voor 120 uur aan de slag. Alle vier kregen ze ook een geldboete met uitstel.

  De rechtbank verklaarde twee auto’s en ruim 100.000 euro opbrengsten verbeurd.

  <H2></H2>