1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

CBP: opslag bel en maildata onfatsoenlijk

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Oct 18, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,717
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  CBP: opslag bel- en maildata onfatsoenlijk


  DEN HAAG (ANP) - Langdurige opslag van internet- en telefoondata is zonder aangetoonde noodzaak onfatsoenlijk en onrechtvaardig. Komt het toch zover, dan moet de informatie onder strikte voorwaarden en decentraal worden bewaard.

  Dat zei voorzitter J. Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) woensdag in een gesprek met Tweede-Kamerleden.


  De Europese Commissie wil in de strijd tegen terreur belgegevens van alle Europeanen een jaar lang opslaan, internetverkeer moet een halfjaar bewaard blijven. Volgens het CBP is de noodzaak van die maatregel niet aangetoond. Kohnstamm noemde elke bewaartermijn langer dan bedrijfsmatig nodig dan ook principieel een stap te ver. Internet- en telefoonaanbieders bewaren de informatie voor facturering nu hooguit enkele maanden.


  Het CBP is tegen centrale opslag zoals minister Donner (Justitie) overweegt. Kohnstamm wil dat de aanbieders de verkeersgegevens blijven bewaren en dat politie en justitie alleen toegang tot de bestanden krijgen in onderzoeken naar terrorisme, tegen forse betaling en met toestemming van de rechter. Bovendien moeten de data 'onkraakbaar' worden beveiligd en na verloop van de bewaartermijn worden vernietigd.


  Openbaar Ministerie


  Het Openbaar Ministerie (OM) kan zich vinden in die voorwaarden, maar wil de bel- en internetdata ook gebruiken in onderzoeken naar zware criminaliteit. Officier van justitie mr. T. Stein gaf moord als voorbeeld. Politie en justitie vinden de bewaarplicht ,,essentieel'' voor de opsporing. Verdergaande methoden zoals infiltratie en stelselmatig afluisteren zijn volgens Stein de enige alternatieven.


  Nederlandse telecombedrijven verzetten zich tot nu tegen de bewaarplicht, vooral vanwege de dreigende kosten. Een langere opslag van de gegevens die ze toch al bewaren noemden de mobiele telefoonaanbieders en internetprovider KPN woensdag bij monde van G. Wabeke (KPN Security) ,,bespreekbaar''.


  De Tweede Kamer bespreekt volgende week het enige, niet onomstreden onderzoek naar de noodzaak van de Europese plannen.