1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

CDA ALMERE EN AMSTERDAM TEGEN WIET

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 21, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,749
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  CDA ALMERE EN AMSTERDAM TEGEN WIET

  Het CDA in Almere gaat samen met het CDA in Amsterdam een open brief
  schrijven aan de vijftien grootste gemeenten in Nederland.

  De fracties doen dit, omdat ze niets zien in een plan van de gemeenteraad in
  Amsterdam om de teelt van softdrugs toe te staan. De Amsterdamse raad roept
  andere steden op na te denken om de drugsaanvoer naar coffeshops te
  legaliseren.

  Fractie-voorzitter Nico de Haas van het CDA in Almere hoopt dat andere
  steden het Amsterdamse voorbeeld niet gaan volgen. De Haas vindt softdrugs
  zo schadelijk voor de gezondheid dat volgens hem 'de achterdeur niet verder
  moet worden open gezet'.
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,749
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Ik vind dat de Haas de wetenschap maar eens moet volgen en niet zoveel moet denken.