1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Celstraf Voor Verkoop Vloeibare Xtc

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 8, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,729
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  CELSTRAF VOOR VERKOOP VLOEIBARE XTC

  BRUSSEL De correctionele rechtbank heeft Steven R. (21) veroordeeld tot
  36 maanden effectief wegens de aanmaak en de verkoop van vloeibare xtc.
  Hij moet ook 5.500 euro boete betalen, zijn wagen werd door de rechtbank verbeurd verklaard.

  Steven werd door de politie opgepakt toen op een parkeerterrein van een discotheek een liter vloeibare xtc aan de man bracht, tijdens de huiszoeking werd nog eens 4,5liter aangetroffen. De man had de drugs zelf aangemaakt met de hulp van iin van zijn vrienden, een apothekerszoon, en het internet.

  Eigen brouwsel

  Hij verzamelde de ingredienten en brouwde een goedje van meer dan vijf liter. De rechtbank was niet mals voor Steven, hij worstelt sinds jaar en dag met een drugsverslaving en raakte al eens in coma na een overdosis.

  In 2005 stond hij al eens terecht voor de Mechelse rechtbank en kreeg hij een gevangenisstraf met uitstel van de Brusselse correctionele rechtbank.

  De jongeman hield zich na zijn veroordeling keurig aan de opgelegde voorwaarden, maar in 2006 liep het opnieuw mis. Hij begon weer drugs te gebruiken en stevig uit te gaan.

  De rechter bestempelde hem als een onverbeterlijke egocentrische crimineel en stuurde hem voor drie jaar naar de gevangenis.

  Source: Het Nieuwsblad (B)
  Pubdate: 7 maart 2007