1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Celstraffen Voor Makers Pma Pillen & Schadevergoeding Aan Nabestaanden Slachtoffers

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 19, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,750
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  CELSTRAFFEN VOOR MAKERS DODELIJKE DRUGS

  BRUSSEL - Vijf Belgische makers van dodelijke drugs zijn maandag in Brussel veroordeeld tot straffen van een tot vier jaar. Ze hadden PMA-pillen gemaakt waaraan zeven mensen overleden.

  De drugsfabrikanten verkochten hun PMA in 2001 als gewone xtc. Maar omdat de stof trager werkt dan xtc, namen enkele gebruikers te veel pillen. Hun lichaamstemperatuur liep op tot fatale hoogten van meer dan
  41 graden.

  Na zijn arrestatie pleegde de voornaamste fabrikant van de drugs, Dirk de K. zelfmoord. De handlangers, die maandag voor de rechter kwamen, moeten de families van de slachtoffer een vergoeding betalen van totaal 10.000 euro.

  Source: Reformatorisch Dagblad
  Pubdate: 16 april 2007
   
 2. FrankenChrist

  FrankenChrist Iridium Member

  Reputation Points:
  567
  Messages:
  1,226
  Joined:
  Aug 20, 2004
  from belgium
  Re: Celstraffen Voor Makers Pma Pillen & Schadevergoeding Aan Nabestaanden Slachtoffe

  Good riddance