1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

cocaine met atropine

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Sep 28, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  28/09/200615:40Volksgezondheid waarschuwt voor cocaïne met atropine(Belga) Volksgezondheid waarschuwt voor ernstige gevallen van intoxicatie door het gebruik van cocaïne die versneden is met atropine. De afgelopen jaren kwamen dergelijke gevallen verschillende malen voor in België en onlangs werd nog een geval gemeld in Vlaams-Brabant. Atropine wordt in de medische wereld gebruikt bij bepaalde hartaandoeningen en als antidotum bij sommige vergiftigingen met insecticiden. Een te hoge dosis veroorzaakt symptomen als agressie, verwarring, versnelde hartslag en hallucinaties. Vorige week nog werd een man in Vlaams-Brabant met spoed opgenomen nadat hij een drugstablet met atropine had ingenomen. Na de behandeling kon hij de volgende dag het ziekenhuis al weer verlaten. (kva)bron http://www.metrotime.be/nlnewsbelga.html?telexid=76905
   
 2. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Volksgezondheid waarschuwt voor cocaïne met antropine

  Volksgezondheid waarschuwt voor ernstige intoxicatie door gebruik van cocaïne die versneden is met atropine. Dergelijke gevallen doken de laatste jaren verschillende malen op in België en in Europa en onlangs nog in Vlaams-Brabant.

  Atropine wordt in de geneeskunde gebruikt voor bepaalde hartaandoeningen en als antidotum bij bepaalde intoxicaties met insecticiden. Een te hoge dosis veroorzaakt symptomen als agitatie, agressie, verwarring, hallucinaties, droge mond, constipatie, verwijde pupillen, versnelde hartslag, urineretentie en een droge, warme en rode huid.

  Vorige week werd in Vlaams-Brabant een persoon naar de spoedafdeling gebracht na het innemen van een drugstablet met atropine. Hij was ongecontroleerd beginnen schoppen en verloor het bewustzijn. Na een analyse van zijn urine vond men er sporen van amfetamines en atropine in. De man werd symptomatisch behandeld en kon de volgende dag al het ziekenhuis verlaten. (belga)
  28/09/06 15u14

  bron http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_266832.html?wt.bron=dossierArt2