1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

'Cocaïnegebruik in jeugdgevangenissen neemt toe'

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 30, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Uitgegeven op dinsdag 30 mei 2006

  (Novum) - Het cocaïnegebruik in jeugdgevangenissen is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Dat stelt de stichting Delinkwentie en Samenleving dinsdag in De Telegraaf. Ook toezichthouders van jeugdinrichtingen hebben volgens de krant een groei in handel in cocaïne geconstateerd. Volgens de stichting lopen de dealers in en uit in diverse halfopen inrichtingen.

  Verder is er een gebrekkige kennis over drugs bij het gevangenispersoneel, zegt woordvoerder van de stichting Jan van Bragt in de krant. "Ze kennen nauwelijks het verschil tussen bakmeel en harddrugs. Dat wij merken dat dealers bij inrichtingen vrij kunnen handelen zonder dat hen veel in de weg wordt gelegd, is treurig." Volgens Van Bragt moet in halfopen inrichtingen veel scherper worden gecontroleerd.

  De stijging van het drugsgebruik is door de toezichthouders gemeld aan de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Volgens de raad is nog onduidelijk wat de omvang is van de handel in cocaïne en welke maatregelen genomen moeten worden, meldt De Telegraaf.


  nieuws.nl