1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

COHEN VERBIEDT LEGALIZE!

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  COHEN VERBIEDT SLOTFEEST LEGALIZE!


  AMSTERDAM - Het slotevenement van Legalize! is door burgemeester Job Cohen op politieadvies verboden. Het evenement zou na de Legalize!-demonstratie op 4 juni op de Kop van Java zijn.


  De jaarlijkse Legalize! demonstratie, voor het legaliseren van drugs, mag wel doorgaan. Vorig jaar liep de slotmanifestatie aan de Papaverweg in Noord uit de hand. Wegens vechtpartijtjes moest het feest eerder worden afgebroken.


  Volgens Has Cornelissen van stichting Legalize! werd de manifestatie vorig jaar verziekt door verveelde relschoppers die op het gratis muziekevenement afkwamen. Dit jaar zou entreegeld gevraagd worden, mede om die relschoppers te weren.


  De politie noemde als belangrijkste reden voor het negatieve advies voor de manifestatie de relletjes van vorig jaar. Bovendien zou Legalize!


  zelf de organisatie niet goed in de hand hebben. Cornelissen vindt dat onzin en wijt de ongeregeldheden vorig jaar mede aan het passieve politieoptreden.


  Cornelissen: 'De politie is met een advies gekomen nog voordat ze naar onze voorstellen voor het evenement van dit jaar hebben gekeken. Die zijn heel anders dan die van vorig jaar.'


  Burgemeester Cohen nam vorige week donderdag het advies van de politie over, en maakte het volgens Cornelissen 'nog erger'. Hij verbood niet alleen het evenement, waar achtduizend bezoekers werden verwacht, maar ook de slotmanifestatie. Legalize! hoopt dat het evenement toch nog door kan gaan en bezint zich op stappen.