coke en xtc

Discussion in 'Cocaïne' started by ik_ben_gek, Oct 11, 2004.

 1. ik_ben_gek

  ik_ben_gek Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  19
  Joined:
  Sep 27, 2004
  SWIM gaat donderdag als het goed is voor het eerst coke gebruiken, maar hij zou zo graag willen weten wat je d'r van gaat voelen enzo_Ook wilt hij binnekort xtc gebruiken en daarover wilt hij ook van alles weten.
  Hoe lang 't duurt en wat je voelt enz. wie wilt SWIM een beetje helpen????
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
 2. venom

  venom Newbie

  Reputation Points:
  33
  Messages:
  83
  Joined:
  Aug 22, 2004
  je bek verdooft lekker en je voelt jezelf de man :) enjoy it
   
 3. ik_ben_gek

  ik_ben_gek Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  19
  Joined:
  Sep 27, 2004
  Ja aan een zo'n regeltje heeft SWIM eigenlijk niks.Hij wil toch meer weten hoe het gaat enzo, hoe je je voelt, wat je doet, hoe je denkt.I am gewoon super nieuwsgierig.
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
 4. FrankenChrist

  FrankenChrist Iridium Member

  Reputation Points:
  567
  Messages:
  1,207
  Joined:
  Aug 20, 2004
  from belgium
  Coke meh.  Een vriend van me zegt "Don't. It gets the best of you."  Maar xtc de eerste keer is zo'n prachtige ervaring dat er geen woorden voor zijn.  Welke setting? (m.a.w. waar ga je het doen?)
   
 5. ik_ben_gek

  ik_ben_gek Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  19
  Joined:
  Sep 27, 2004
  XTC wilt SWIM gewoon lekker in de buitenlucht doen.Gewoon 's avonds in het weekeend ofzo.Maar zeker wel als het donker is. Maar vertel SWIM wat d'r gaat gebeuren.En 't is ook bijna donerdag.De dag waarop SWIM voor het eerst coke gaat gebruiken, kan niet wachten.Maar vertel iets over je ervaringen, en o ja heeft iemand ook ervaring met vliegenzwammen?
  Gaan we binnenkort roken, maar is toch wel leuk om van te voren te weten hoe 't zit met die dingen.
  Wie helpt SWIM bij zijn "dilemma's", hahahahaha, zo erg is het niet hoor, maar wie kan SWIM erover vertellen????
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
 6. Icecool

  Icecool Silver Member

  Reputation Points:
  107
  Messages:
  249
  Joined:
  Mar 30, 2004
  Kijk even op www.erowid.org daar staat het allemaal...dosis, effect, foto's vanalles.

  http://www.erowid.org/chemicals/cocaine/cocaine.shtml


  Cocaine & Crack
  (C17H21NO4)


  Effecten:

  Cocaine is both a central nervous system stimulant and a topical anaesthetic. It is found in the leaves of the Erthroxylum coca plant. The traditional method of coca use is to "chew" the leaves (the leaves are actually not chewed so much as sucked, producing a mild stimulation. Outside of South America it is generally used in its more refined and extracted forms: either powder cocaine, or freebase cocaine which produce much stronger effects than "chewing" the leaves. The term "Crack" is alternately used to refer to street quality freebase cocaine, or to refer to the product of a particular manufacturing process which uses sodium bicarbonate rather than a flammable solvent. Powdered cocaine is generally insufflated (snorted) and crack / freebase cocaine is generally smoked. Smoking freebase cocaine causes a strong, short-lived peak of about 3-5 minutes, while snorting cocaine provides a lower high with major effects lasting closer to 15 - 30 minutes.

  PSYCHOLOGICAL EFFECTS:
  Varies with dose and the tolerance of the user. Increases alertness, wakefulness, elevates the mood, mild to high degree of euphoria, increases athletic performance, decreases fatigue, clearer thinking, increases concentration, increases energy, increased irritability, insomnia, restlessness. With high doses may exhibit a pattern of psychosis with confused and disorganized behavior, irritability, fear, paranoia, hallucinations, may become extremely antisocial and aggressive.

  PHYSICAL EFFECTS:
  Inceases heart rate, blood pressure, body temperature, and sweating. Increases speed of respiration, dilates the pupils, decreased sleep and appetite. Can decrease seizure threshold and is associated with seizures, strokes, and heart attacks in susceptible individuals.

  WITHDRAWAL SYMPTOMS:
  Although cocaine does not cause dangerous physical addiction, discontinuing regular use can lead to a wide varieties of unpleasant withdrawal and craving symptoms, including: intense cravings for more cocaine, hunger, irritability, apathy, depression, paranoia, suicidal ideation, loss of sex drive, insomnia or excessive sleep. Often, individuals simply take more cocaine to reduce these effects, leading to a pattern of addiction and habituation.

  OVERDOSE SYMPTOMS:
  Agitation, hostility, hallucinations, convulsions, high body tempertature (hyperthermia), stroke, heart attack, and possibly death.

  People with latent congenital heart defects, high blood pressure, or thyroid problems are at higher risk of dangerous reactions and heart failture with the recreational use of cocaine.

  LONG-TERM USE:
  Heavy, regular use of cocaine is known to cause restlessness, anxiety, hyperexcitability, paranoia, irritability, insomnia, weight loss, and a variety of other less acute psychological symptoms. Insufflation of any substance can lead to damaging the cartiledge and mucosa in the nose, eventually leading to a hole in the septum (the soft structure separating the nostils). If injected, cocaine use can lead to a wide variety of problems including life-threatening infections, shared needle-related blood diseases, etc.
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
 7. ik_ben_gek

  ik_ben_gek Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  19
  Joined:
  Sep 27, 2004
  lief dat je zn heel stuk tekst neerzet, maar om nou te zeggen dat mijn engels goed is. Maar ik zal wel kijken op die site thanx!!
   
 8. Icecool

  Icecool Silver Member

  Reputation Points:
  107
  Messages:
  249
  Joined:
  Mar 30, 2004
  Heb het even laten vertalen door vertaalprogramma:

  BESCHRIJVING
  De cocaïne is zowel een centraal zenuwstelselstimulans als een actueel verdovingsmiddel. Het wordt gevonden in de bladeren van de Erthroxylum coca plant.De traditionele methode van cocagebruik is de bladeren "te kauwen" (de bladeren worden net echt gekauwd maar vooral op gezogen, wat een milde stimulatie veroorzaakt.
  Buiten Zuid-Amerika wordt het over het algemeen gebruikt in zijn meer geraffineerde en gehaalde vormen: of poedercocaïne, of freebase cocaïne die veel sterkere gevolgen dan de bladeren "kauwend" veroorzaakt.
  De term "Crack" wordt afwisselend gebruikt om naar de vrije-base van cocaïne van de straatkwaliteit te verwijzen, of naar het product van een bepaald productieproces te verwijzen dat natriumbicarbonaat in plaats van een brandbaar oplosmiddel gebruikt.
  De gepoederde cocaïne wordt over het algemeen gesnoven en crack/freebase cocaïne wordt over het algemeen gerookt.
  De gerookte freebase cocaïne veroorzaakt een sterke, kortstondige piek van ongeveer 3-5 minuten, terwijl de gesnoven cocaïne een lagere hoogte van belangrijke gevolgen voorziet die dichter aan 15 - 30 minuten duren.

  PSYCHOLOGISCHE GEVOLGEN:
  Variëert met dosis en de tolerantie van de gebruiker.Verhoogt waakzaamheid, alertheid, heft de stemming, tot sterke euforie, verhogingen atletische prestaties, onderdrukking vermoeidheid, het duidelijkere denken, verhogingenconcentratie, verhoogde energie, verhoogde geprikkeldheid, slapeloosheid, rusteloosheid.
  Met hoge dosissen kan een patroon van psychose met verward en gedesorganiseerd gedrag, geprikkeldheid, vrees, paranoia, hallucinaties tentoonstellen, kan uiterst asociaal en agressief worden.

  FYSIEKE GEVOLGEN:
  Het verhoogt het hartritme, bloeddruk, lichaamstemperatuur, ademhaling en het zweten.
  Het onderdrukt vermoeidheid en eetlust.
  Het kan de drempel voor toevallen verlagen, en verhoogt de kans op hartaanvallen bij vatbare individuen.

  DE SYMPTOMEN VAN DE ONTWENNINGSVERSCHIJNSELEN:
  Hoewel de cocaïne geen gevaarlijke fysieke verslaving veroorzaakt, het beëindigen kan het regelmatige gebruik tot grote verscheidenheden van onplezierige ontwenningsverschijnselen leiden en het verlangen naar meer.
  Symptomen zijn o.a.: het intense verlangen naar meer cocaïne, honger, geprikkeldheid, apathie, depressie, paranoia, zelfmoordideën, verlies van sekslust, slapeloosheid of bovenmatige slaap.Vaak, nemen de individuen eenvoudig meer cocaïne om deze gevolgen te verminderen, die tot een patroon van verslaving en gewenning leiden.

  DE SYMPTOMEN VAN DE OVERDOSIS:
  Agitatie, vijandigheid, hallucinaties, uitbarstingen, hoge lichaamstemperatuur(hyperthermie), beroerte, hartaanval, en mogelijk dood.

  De mensen met latente aangeboren hartaandoeningen, hoge bloeddruk, of schildklierproblemen zijn bij hoger risico van gevaarlijke reacties en hartfalen met het recreatieve gebruik van cocaïne.

  GEBRUIK OP LANGE TERMIJN:
  Het zware, regelmatige gebruik van cocaïne is gekend omrusteloosheid, bezorgdheid, hyperactiviteit, paranoia, geprikkeldheid, slapeloosheid, gewichtsverlies, en een verscheidenheid van andere minder scherpe psychologische symptomen te veroorzaken.Snuiven van om het even welke substantie kan tot het beschadigen van de neusslijmvliezen en neusschotten in de neus leiden, uiteindelijk leidend tot een gat in het septum (de zachte structuur die de neusschotten scheidt).
  Indien ingespoten, kan het cocaïnegebruik tot een grote verscheidenheid van problemen met inbegrip van levensgevaarlijke besmettingen, gedeelde op naald betrekking hebbende bloedziekten, enz.leiden.
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
 9. ik_ben_gek

  ik_ben_gek Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  19
  Joined:
  Sep 27, 2004
  Thanx, denk dat SWIM nu wel zo ongeveer weet wat 't doet, alleen iedereen vertelt toch weer iets anders.Maar hij moet nog een nachtje slapen en dan gaat het gebeuren.Maar heb je wel eens vliegenzwammen gebruikt, daar wilt hij ook wat over weten.
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
 10. thadj

  thadj Newbie

  Reputation Points:
  51
  Messages:
  115
  Joined:
  Jul 19, 2004
  www.erowid.org. Leee jezelf goed in over de voordelen en nadelen van het gebruik van bepaalde middelen. Een ingelezen man staat immers als een boom, of zoiets..
   
 11. Dr. Shadow

  Dr. Shadow Newbie

  Reputation Points:
  10
  Messages:
  85
  Joined:
  Oct 6, 2004
  33 y/o
  bij coke voelt gewoon je kop verdooft en bij xtc ben je gewoon helemaal vaag dingen zijn veel leuker om te doen enzo
   
 12. xawego

  xawego Gold Member

  Reputation Points:
  106
  Messages:
  553
  Joined:
  Sep 4, 2004
  Coke verdooft idd maar moet toegeven dat het toch niet echt vaak voorkomt dat je er echt leip van word. Ja heel af en toe en dan ligt het er maar net aan 'hoe' je het inneemt en wat je nog meer gebruikt hebt.

  I am ooit op vakantie geweest naar Venezuela...daar is hij pas goed waus geweest van coke...de hele vakantie door [​IMG]
  Tja, als je toch in een buurland van columbia bent dan moet je er toch effe flink van genieten dacht hij zo...voor weinig geld de hele vakantie comlumbiaantje spelen haha.
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
 13. Gijs_b

  Gijs_b Silver Member

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  93
  Joined:
  Nov 4, 2004
  Gewoon ondervinden... je hebt vast de tijd van je leven...
   
 14. xawego

  xawego Gold Member

  Reputation Points:
  106
  Messages:
  553
  Joined:
  Sep 4, 2004
  Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik iedereen die nog nooit coke heeft gehad het afraad. Het is gewoon te lekker, als alles op is dan ben je in staat om nog gauw effe nieuwe te halen...ja net als je naar het casino gaat en zegt dat je 250euro meeneemt, zegt dat als het op is je weer weg gaat...meestal dan ga je nog effe pinnen als je door die centen heen bent...en dan nog een keer...nog'n keer...enz.

  Als je niet weet wat het is dan mis je het ook niet. Spul is al zo duur...maar wel erg lekker [​IMG]
   
 15. Rory_KE

  Rory_KE Newbie

  Reputation Points:
  12
  Messages:
  77
  Joined:
  Nov 19, 2004
  Is het wezelijk lekkerder dan XTC? SWIM 'staat op het punt' coke voort eerst te proberen en vraag zich sterk af hoe lekker het is.... Een goede XTC avond is toch ook echt heel lekker geestelijk en lichamelijk. Je voelt de lekkerheid door de aderen stromen...
  En nog wat... Hoeveel lijntjes moet SWIM uit een gram kunnen halen, de eerste keer dus...?
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
 16. xawego

  xawego Gold Member

  Reputation Points:
  106
  Messages:
  553
  Joined:
  Sep 4, 2004
  Coke en xtc kun je totaal niet met elkaar vergelijken. Van coke krijg je toch erg de drang naar meer, vooral als het net op is. Zo kun je misschien redelijk gaan flippen als je door je coke heen bent, beetje te vergelijken met de nicotineverslaafden onder ons die zonder sigaretten zit op een moment als alles dicht is en geen sigaretten meer kunt kopen. Ja klinkt overdreven maar heb dat wel eens meegemaakt.

  Van een plofje roken kom je een beetje in een roes te zitten, die roes is anders als dat je het snuift. Zelf vind SWIM chinezen lekker, je doet er dan veel langer mee.

  Qua snuiven verschild het van mens tot mens. Je kunt een beste lijn (bijna half grammetje) nemen zodat je na een paar uur nog een voorraadje coke in je neus voeld, maar je kunt dat ook verdelen over meerdere kleine lijntjes, zodra de kracht er af is neem je een klein lijntje om lekker onder de olie te blijven.

  Coke is voor SWIM meer een soort tractatie voor af en toe, vooral met de feestdagen, dat spul is gewoon duur.
  SWIM vind het dan ook lekker relaxed om gewoon lekker thuis te gebruiken, als je op stap wilt zijn er andere alternatieven vind hij.
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
 17. Rory_KE

  Rory_KE Newbie

  Reputation Points:
  12
  Messages:
  77
  Joined:
  Nov 19, 2004
  I am niet van plan het op een tekno feest te nemen ofzo.Hij doe het lekker op de bank.Hij heeft xtc de eerste keren op drum n bass feesten genomen en dat was geweldig, maar met vrienden op de bank is nog relaxter.
  I am blij te horen dat XTC en sos niet met elkaar te vergelijken zijn.Zou ook wat zijn als je de prijs met elkaar vergelijkt :p
  I am ook van plan lekker kleine lijntjes te nemen zodat hij lekker de hele avond door kan.
  Hij moet zeggen dat hij er veel van verwacht.Ongeveer tien keer zoveel als van XTC (prijs). Ik hoop dat sos aan zijn verwachtingen gaat voldoen...
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
 18. xawego

  xawego Gold Member

  Reputation Points:
  106
  Messages:
  553
  Joined:
  Sep 4, 2004
  Ben bang dat je toch teveel van coke verwacht. Het zal absoluut niet tegenvallen.
   
 19. venom

  venom Newbie

  Reputation Points:
  33
  Messages:
  83
  Joined:
  Aug 22, 2004
  dan zou je ook kunne zegge dat het 10 keer harder als speed zou werken, wel speed is veel heviger, maar het effect is veel minder subtiel :) daarom wordt coke ook wel het "neusje" genoemd [​IMG] of speed wordt vergeleken met alcohol en sos met champagne. Begrijp je waar ik naartoe wil :p
   
 20. Rory_KE

  Rory_KE Newbie

  Reputation Points:
  12
  Messages:
  77
  Joined:
  Nov 19, 2004
  Ja SWIM denkt het ook wel hoor. Na paddos heeft hij zich nergens meer over verbaasd... Maarja hij moet het toch van z'n lijstje af kunnen strepen he :p Bovendien zal het vast lekker zijn... Maar kan iemand een indruk geven hoeveel coke hij nodig heeft als hij gewoon 1 avond relaxt door kan snuiven. Af en toe iets bij nemen als het uitwerkt. Is 1 gram dan voldoende?
   
  Last edited by a moderator: Sep 30, 2006
Tags: