1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

COKE IN HAAR VLIEGER

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,757
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  COKE IN HAAR VLIEGER


  Het Franse ChemTox laboratorium heeft sporen van cocaone aangetroffen in het haar van de Nederlandse ondernemer Erik de Vlieger, die zich begin dit jaar terugtrok uit zijn imperium, de IMCA Group.


  In een onderzoeksrapport schrijft forensisch toxicoloog dr. Pascal Kintz, di Europese autoriteit op het gebied van onderzoek naar sporen van drugs dat De Vlieger wil cocaone heeft gebruikt. Volgens Kintz gedurende de laatste zes maanden zelfs iin of twee keer. Overigens is het bezit van cocaone strafbaar, maar het gebruik zelf niet.


  De Vlieger ontkent met klem dat hij ooit coke heeft gesnoven en heeft nu zijn advocaat contact laten opnemen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Rijswijk voor het laten uitvoeren van een contra-expertise, om zijn gelijk aan te tonen. De voormalig IMCA-topman, die zijn imperium het afgelopen halfjaar in hoog tempo ineen zag storten, heeft het onderzoek zelf uitgelokt. In een interview in het aprilnummer van het zakenblad Quote zei hij: "Een lul van een journalist had opgeschreven dat ik in mijn stamcafi Gruter coke gebruik! Ik, coke gebruiken?! Heb je een laboratorium? Dan knip ik nu een stuk van mijn haar af. Bij de wortel, waar is een schaar?" Erik de Vlieger leek erg zeker van zijn zaak en Quote stuurde de pluk haar op naar het Franse onderzoeksinstituut.