1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

’COMBINEER HOEVE MET COFFEESHOP’

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jun 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'COMBINEER HOEVE MET COFFEESHOP'


  HOOFDDORP - Het jongerencentrum de Hoeve in Hoofddorp moet blijven en kan wellicht worden gecombineerd met een coffeeshop.


  PvdA-fractievoorzitter J. Nobel wil over dit onderwerp binnenkort een debat in de raadzaal. Hij heeft hierom gisteravond gevraagd en hij krijgt zijn zin.


  Wethouder M. Steffens (Leefbaar Haarlemmermeer) liet doorschemeren dat zij open staat voor de ideekn van Nobel. Steffens is momenteel in gesprek met het bestuur van de Hoeve, de stichting Papillon. Het gebouw van het jongerencentrum aan de Hoofdweg is bouwvallig en er zijn aanhoudende klachten over geluidsoverlast. De eigenaar is de gemeente die met Papillon een bruikleencontract heeft afgesloten. Dat loopt binnenkort af. De gemeente kan het alleen maar verlengen als de Hoeve wordt ondergebracht in een gebouw dat aan de regels voldoet. Of de raad dat geld op tafel legt is nog onduidelijk.


  Volgens PvdA'er Nobel doet de gemeente er goed aan om te investeren in het gebouw. De Hoeve voldoet aan een behoefte van veel jongeren.


  ,,Er zijn daar heel veel feesten en partijen die zelden tot overlast leiden terwijl bekend is dat de bezoekers massaal blowen. Het ligt dus voor de hand om te werken aan een combinatie met een coffeeshop of een coffeeshop-achtige voorziening.''


  ,,Niet dat ik de blowende jongeren naar de rand van Hoofddorp wil verbannen, het is juist andersom. De jongeren gaan uit zichzelf naar die plek toe, daar willen ze vertoeven. Zou de Hoeve verdwijnen, dan komen ze wellicht op plekken waar ze ongewenst zijn.''


  Nobel verwijst in dit verband naar de aanhoudende discussie over de coffeeshop aan de Kruisweg.