concerta!?

Discussion in 'Speed' started by PopieJopie, Jan 27, 2006.

 1. PopieJopie

  PopieJopie Newbie

  Reputation Points:
  7
  Messages:
  2
  Joined:
  Jan 27, 2006
  50 y/o
  ik weet niet of ik dit in het goeie thread plaats maar mijn probleem heeft wat haast. Ik heb zelf adhd en krijg ritalin voorgeschreven. aangezien mijn vrienden er ook bijzonder van genieten komt ik altijd te kort en wil mij dokter het niet meer verstrekken. Nu droomde ik vannacht en wist ik in mijn droom ergens concerta op de kop te tikken. alleen geen bijsluiter!
  kan iemand alsjeblieft helpen aan een bijsluiter of in iedergeval info of het veel anders is dan ritalin, ik hoorde namelijk van niet, alvast heel erg bedankt.

  een hele drukke jongen
   
 2. HandyMan81

  HandyMan81 Titanium Member

  Reputation Points:
  446
  Messages:
  174
  Joined:
  Dec 7, 2005
  from The Netherlands
  Hier heb je mijn bijsluiter:)

  Methylfenidaat (Concerta®)

  Concerta tabletten bevatten methylfenidaathydrochloride. Dat is de stof die zorgt voor de
  werking van Concerta. Methylfenidaathydrochloride is een middel dat gebruikt wordt tegen
  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).
  De tabletten zijn er in verschillende sterkten: 18 mg, 36 mg en 54 mg
  methylfenidaathydrochloride per tablet. De verschillende sterkten zijn te herkennen aan
  verschillende grootten, kleuren en opschriften:
  • de tabletten met 18 mg zijn capsulevormig en geel en er staat 'alza 18' op
  • de tabletten met 36 mg zijn capsulevormig en wit en er staat 'alza 36' op
  • de tabletten met 54 mg zijn capsulevormig en bruinrood en er staat 'alza 54' op

  De tabletten bevatten verder: butylhydroxytolueen (E 321), carnaubawas, cellulose-acetaat,
  hypromellose (E 464), lactosemonohydraat, fosforzuur, poloxameer, macrogol,
  polyethyleenoxiden, povidon, propyleenglycol (E 490), natriumchloride, stearinezuur,
  succinaat, geel ijzeroxide (E 172), zwart ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172),
  titaandioxide (E 171) en triacetine.
  Concerta is verkrijgbaar in tablettenflacons met 30 tabletten.

  Wanneer gebruikt je Concerta?

  Concerta wordt gebruikt voor de behandeling van ADHD, in combinatie met psychotherapie en
  andere begeleiding, bij kinderen van 6 jaar en ouder en jong volwassenen die een middel
  nodig hebben dat, na inname in de ochtend, gedurende de gehele dag werkzaam is. Uw arts
  heeft het voorgeschreven om op die manier verminderde concentratie en/of hyperactiviteit
  beter te kunnen behandelen.

  Wanneer mag u Concerta niet gebruiken?

  • U mag Concerta niet gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de
  bestanddelen in de tabletten. Welke dit zijn vindt u onder 'Wat zijn Concerta-tabletten?'. U
  kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of een opgezwollen
  gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Concerta en raadpleeg uw arts.
  • Gebruik Concerta niet als u last heeft van duidelijke angst en spanning. De verschijnselen
  kunnen door het gebruik van de tabletten erger worden.
  • Gebruik Concerta niet als u glaucoom heeft (een verhoogde druk in uw oogbol, ook bekend
  als 'groene staar').
  • Gebruik Concerta niet als u of iemand in uw familie het syndroom van Gilles de la Tourette
  heeft of had.
  • Gebruik Concerta niet als u tegelijk bepaalde middelen tegen een depressieve stemming
  (zogenaamde niet-selectieve irreversibel werkzame monoamino-oxidase(MAO)remmers) gebruikt of
  minder dan twee weken geleden nog heeft gebruikt.
  • Gebruik Concerta niet als uw schildklier te hard werkt.
  • Gebruik Concerta niet als u in ernstige mate een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst
  (angina pectoris) heeft
  • Gebruik Concerta niet als u last heeft van hartritmestoornissen.
  • Gebruik Concerta niet als u last heeft van ernstige hoge bloeddruk.
  • Gebruik Concerta niet als u last heeft van een ernstige depressie, psychotische
  stoornissen, anorexia of neiging tot zelfdoding. De verschijnselen kunnen door het gebruik
  van de tabletten erger worden.
  • Gebruik Concerta niet als u verslaafd bent aan alcohol of drugs.
  • Gebruik Concerta niet als in verwachting bent. Zie verder onder zwangerschap.
  Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

  Welke speciale voorzorgen moet je nemen?

  • U mag Concerta niet gebruiken als u weet dat u overgevoelig bent voor een van de
  bestanddelen in de tabletten. Welke dit zijn vindt u onder 'Wat zijn Concerta-tabletten?'. U
  kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of een opgezwollen
  gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Concerta en raadpleeg uw arts.
  • Gebruik Concerta niet als u last heeft van duidelijke angst en spanning. De verschijnselen
  kunnen door het gebruik van de tabletten erger worden.
  • Concerta of een andere tablet?
  Uw arts besluit of het voor u beter is om Concerta te gebruiken of een andere vorm van
  methylfenidaat, die vaker moet worden ingenomen.
  • Zwangerschap
  Of het gebruik van Concerta schadelijk is als u in verwachting bent, is niet duidelijk. Er
  zijn wel aanwijzingen dat het schadelijk kan zijn voor de vrucht. Gebruik Concerta daarom
  niet als u in verwachting bent of van plan bent in verwachting te raken. Als u Concerta
  gebruikt, gebruik dan goede voorbehoedmiddelen.
  • Borstvoeding
  Het is niet bekend of de werkzame stof uit Concerta in de moedermelk terechtkomt. Daarom mag
  u Concerta niet gebruiken wanneer u borstvoeding geeft. Gaat u Concerta toch gebruiken, dan
  moet u stoppen met de borstvoeding. Overleg zo nodig met uw arts.
  • Kinderen
  De veiligheid en werkzaamheid van het gebruik van Concerta-tabletten bij kinderen jonger dan
  6 jaar zijn niet vastgesteld. Daarom mag Concerta niet worden gebruikt bij kinderen jonger
  dan 6 jaar.
  • Tics en stuipen
  Voordat u Concerta gebruikt, zal uw arts kijken of u (of iemand in uw familie) last heeft
  van tics, stuipen of epilepsie. Bij gebruik van Concerta kunnen tics en stuipen
  gemakkelijker optreden. Als u tijdens gebruik van Concerta stuipen krijgt, meld dat dan aan
  uw arts. De behandeling met Concerta zal dan worden stopgezet.
  • Psychosen
  Als u last heeft van psychosen, kan Concerta bij u gedragsstoornissen en denkstoornissen
  verergeren.
  • Verslaving
  Als u makkelijk verslaafd raakt aan geneesmiddelen of aan alcohol, zou u ook aan Concerta
  verslaafd kunnen raken. Ongewoon gedrag kan een teken zijn van verslaving.
  • Oogproblemen
  In zeldzame gevallen komen bij gebruik van Concerta oogproblemen voor, zoals moeilijk scherp
  zien en wazig zien.
  • Slikproblemen en vernauwing in het maag-darmkanaal
  Concerta-tabletten veranderen na het innemen nauwelijks van vorm. Dat kan een probleem zijn
  als u erg moeilijk kunt slikken of als u een vernauwing heeft in uw maag-darmkanaal. In
  ernstige gevallen zou de tablet dan een verstopping in de darm of de slokdarm kunnen
  veroorzaken. U mag Concerta alleen gebruiken als u de tablet in zijn geheel kunt
  doorslikken.
  • Hoge bloeddruk
  Als u hoge bloeddruk heeft, zal uw arts tijdens het gebruik van Concerta regelmatig uw
  bloeddruk controleren. Door het gebruik van Concerta zou de bloeddruk kunnen stijgen. Ook
  kan uw hartslag versnellen. Daarom mag u Concerta niet gebruiken als u een ziekte heeft die
  erger kan worden als uw bloeddruk of uw hartslag toeneemt.
  • Langdurig gebruik
  Het is nog niet goed bekend of langdurig gebruik van Concerta helemaal veilig is. Misschien kan dan een verminderde groei optreden. Gewicht en lengte worden daarom regelmatig
  gecontroleerd. Als die niet naar verwachting zijn, moet u tijdelijk stoppen met Concerta.
  Als u Concerta langdurig gebruikt, zal uw arts ook regelmatig uw bloed onderzoeken.

  • Verminderde werking van nieren
  Er is geen ervaring met het gebruik van Concerta bij patiënten bij wie de nieren minder goed
  werken, maar naar verwachting zal een verminderde nierwerking geen bezwaar zijn voor het
  gebruik van Concerta.

  • Verminderde werking van de lever
  Er is geen ervaring met het gebruik van Concerta bij patiënten bij wie de lever minder goed
  werkt. Vertel het aan uw arts als u een leveraandoening heeft.

  • Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
  Concerta kan duizeligheid veroorzaken. Dit kan betekenen dat het gevaarlijk kan zijn om bij
  gebruik van Concerta auto te rijden of gevaarlijke machines te bedienen.

  • Vermoeidheid, sport en dopingcontroles
  U mag Concerta niet gebruiken om gewone vermoeidheid te behandelen of te voorkomen. Concerta
  bevat methylfenidaat. Dit middel geeft een positieve uitslag in dopingcontroles.

  • Extra informatie over bepaalde bestanddelen
  Concerta-tabletten bevatten butylhydroxytolueen. Dit irriteert de ogen, huid en
  slijmvliezen.
  Concerta-tabletten bevatten lactose. De hoeveelheid lactose bedraagt 7-15 mg per tablet,
  afhankelijk van de tabletsterkte. Bij gebruik van Concerta-tabletten volgens deze
  gebruiksaanwijzing bevat elke dosis ten hoogste 15 mg.
  Concerta-tabletten bevatten natrium. Natrium kan schadelijk zijn bij een natriumbeperkt
  dieet.
  Andere geneesmiddelen, alcohol en Concerta
  Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt
  of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige
  geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms zijn bij gelijktijdig
  gebruik bepaalde aanpassingen nodig (bijvoorbeeld van de dosering).
  Informeer uw arts of apotheker in elk geval wanneer u naast Concerta een van de volgende
  middelen gebruikt:

  • bloedverdunnende medicijnen die bijvoorbeeld warfarine bevatten
  • medicijnen tegen stuipen of epilepsie; bijvoorbeeld medicijnen die fenobarbital, fenytoïne
  of primidon bevatten
  • medicijnen die de bloedvaten vernauwen (toegepast bij shock en bij plaatselijke verdoving)
  zoals vasopressine, (nor)adrenaline en fenylefrine
  • medicijnen tegen depressieve aandoeningen die bijvoorbeeld nefazodon, paroxetine,
  amitriptyline, maprotiline, fenelzine of moclobemide bevatten
  • medicijnen tegen depressieve aandoeningen die behoren tot de zogenaamde niet-selectieve
  irreversibele MAO-remmers (zie ‘Wanneer mag u Concerta niet gebruiken?’)
  • Concerta kan in combinatie met bepaalde narcosemiddelen de bloeddruk plotseling verhogen.
  Als u geopereerd moet worden, mag u daarom op de dag van de operatie geen Concerta
  gebruiken.
  • Concerta en alcohol kunnen elkaars werking beïnvloeden en versterken. Drink daarom geen
  alcohol als u Concerta gebruikt.
  Dosering van Concerta
  Uw arts of apotheker vertelt u hoeveel Concerta u moet innemen. Houd u altijd nauwkeurig aan
  dit voorschrift.
  In het algemeen zijn de regels als volgt.
  • Alleen voor kinderen (vanaf 6 jaar) en adolescenten.
  • De dosis is per patiënt verschillend. Als u nog geen geneesmiddel tegen ADHD gebruikt,
  neemt u de eerste week eenmaal per dag (elke ochtend) 18 mg. Als de dokter vindt dat u een
  hogere dosis nodig
  heeft, neemt u de tweede week 36 mg, en zo nodig vanaf de derde week 54 mg. Een hogere dosis
  dan 54 mg is over het algemeen niet gewenst.
  • Als u al een andere vorm van methylfenidaat gebruikt (3x per dag), zult u meteen de juiste
  sterkte kunnen nemen.

  Hoe moet u Concerta innemen?

  Neem uw Concerta-tabletten 's morgens in. U mag Concerta bij het ontbijt innemen, maar dit
  hoeft niet.
  Slik de tabletten in het geheel door zonder te kauwen of ze te breken. U kunt de tabletten
  het beste met wat water of een andere vloeistof innemen.
  Let op: elke verpakking bevat een klein houdertje met droogmiddel (om de tabletten droog te
  houden). Dit middel mag u niet innemen!
  Let op: om elke tablet zit een vliesje dat niet wordt opgenomen, maar het lichaam met de
  ontlasting verlaat. Het heeft dan nog de vorm van een tablet. U hoeft zich dus geen zorgen
  te maken als u iets in uw ontlasting ziet dat op een tablet lijkt.
  Stoppen met Concerta
  Als de verschijnselen van ADHD juist erger worden tijdens de behandeling, raadpleeg dan
  onmiddellijk uw arts.
  Wat moet u doen bij overdosering?
  Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Concerta heeft ingenomen dan is
  aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder ’Dosering van Concerta'). Tekenen van
  overdosering kunnen zijn:
  braken, onrust, trillen, versterkte reflexen, spiertrekkingen, stuipen (mogelijk gevolgd
  door coma), euforie, verwardheid, waarnemen van dingen die er niet zijn, delirium, zweten,
  roodheid, hoofdpijn, zeer hoge koorts, versnelde hartslag, trekkingen, hartritmestoornissen,
  verhoogde bloeddruk, verwijding van de pupillen en uitdroging van de slijmvliezen.
  Raadpleeg in deze gevallen onmiddellijk een arts. Behandeling in een ziekenhuis is
  noodzakelijk.
  Zorg er intussen voor dat de patiënt zich niet kan verwonden, dat de luchtwegen goed open
  blijven en dat de patiënt zo weinig mogelijk indrukken krijgt. Probeer bij hoge koorts de
  patiënt af te koelen. Eventueel kunnen geactiveerde kool en een laxeermiddel worden gegeven.

  Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Concerta in te nemen?

  Als u 's morgens vergeten bent Concerta in te nemen, sla die dag dan over, en neem de
  volgende dosis gewoon de volgende ochtend. Neem geen dubbele dosis! Als u de tabletten meer
  dan één keer bent vergeten in te nemen, raadpleeg dan uw arts.
  Mogelijke bijwerkingen
  Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde
  bijwerkingen. Van Concerta zijn de volgende bijwerkingen bekend:
  • De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor (bij meer dan 1 op 10 patiënten):
  algemeen hoofdpijn, maagpijn
  maag-darmkanaal verminderde eetlust
  zenuwstelsel slapeloosheid.
  De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 op 10 tot 100 patiënten):
  algemeen het verergeren van symptomen, krachteloosheid
  hart-vaatstelsel verhoogde bloeddruk
  maag-darmkanaal misselijkheid, braken, gestoorde spijsvertering met als gevolg een vol
  gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden
  stofwisseling en voeding gewichtsverlies
  zenuwstelsel spiertrekkingen (tics), duizeligheid, emotionele labiliteit, slaperigheid,
  angst, depressie, zenuwachtigheid, vijandigheid
  huid uitslag.

  • De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 op 100 tot 1000 patiënten):
  algemeen pijn op de borst, koorts, letsel door een ongeval, zich niet lekker voelen, pijn,
  poging tot zelfdoding
  hart-vaatstelsel migraine, versnelde hartslag
  maag-darmkanaal diarree, incontinentie voor ontlasting, toename van de eetlust
  skeletspieren krampen in de benen
  zenuwstelsel lusteloosheid, abnormale gedachten, abnormale dromen, hallucinaties,
  verwardheid, overmatige beweeglijkheid, slaapstoornissen, spraakstoornissen,
  (draai)duizeligheid
  luchtwegen toegenomen hoesten, neusbloeding
  huid haaruitval, jeuk, uitslag met galbulten
  zintuigen dubbelzien
  urinewegen vaak plassen, bloed in de urine, aandrang om te plassen.

  • Incidenteel zijn de volgende bijwerkingen gemeld:
  zenuwstelsel moeilijk scherp zien, wazig zien
  maag-darmstelsel droge mond, slechte werking van de lever
  hart-vaatstelsel hartkloppingen, ongewoon hartritme
  bloed verlaagd aantal witte bloedcellen en verlaagd aantal bloedplaatjes
  bewegingsstelsel gewrichtspijn
  diverse lichte groeivertraging en gewichtsverlies.
  • Bij andere tabletten met methylfenidaat zijn de volgende bijwerkingen bekend, naast de
  hierboven genoemde bijwerkingen met Concerta.

  Vaak (bij 1 op 10 tot 100 patiënten):
  algemeen koorts.
  Zelden (bij 1 op 1000 tot 10.000 patiënten):
  hart-vaatstelsel pijn op de borst.
  diversen lichte vertraging van de groei bij langdurig gebruik bij kinderen .
  Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 patiënten):
  maag-darmstelsel coma door slechte werking van de lever
  huid, haren en nagels bloeduitstorting met tekort aan bloedplaatjes, schilfering van de
  huid, huiduitslag met rode onregelmatige vlekken
  bloed bloedarmoede
  zenuwstelsel hyperactiviteit, stuipen, spierkrampen, vanzelf optredende bewegingen,
  verergering van tics en het syndroom van Gilles de la Tourette, ernstige geestesziekte
  waarbij de controle over het eigen handelen gestoord is (en waarbij soms dingen worden
  gezien, gevoeld of gehoord die er niet zijn), tijdelijke neerslachtige stemming, ontsteking
  of verstopping van de hersenslagaders. Wellicht ook het zogenaamde maligne
  neurolepticasyndroom. Dit is te herkennen aan spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge
  koorts, transpiratie, speekselvloed en verminderd bewustzijn.
  Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker
  ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
  Hoe bewaart u Concerta tabletten?

  De juiste bewaarwijze is:
  • in een gesloten tablettenflacon (na gebruik altijd onmiddellijk sluiten);
  • samen met deze gebruiksaanwijzing;
  • in de originele verpakking;
  • niet boven 30 °C;
  • op een droge plaats;
  • buiten het bereik van kinderen.
  Hoe lang zijn Concerta tabletten houdbaar?
  Concerta tabletten zijn houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier
  bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 08-2006 of EXP.: 08-2008 betekent dat u het
  geneesmiddel na augustus 2008 niet meer mag gebruiken.
  Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.
  Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
  Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat
  gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt
  ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
  Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u
  geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.
  Wat houdt een juist gebruik in?
  • Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
  • Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
  • Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
  Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
  Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
  Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een
  overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
  Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de
  gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
  Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is
  meestal te vochtig.
  Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox:
  uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.
   
 3. PopieJopie

  PopieJopie Newbie

  Reputation Points:
  7
  Messages:
  2
  Joined:
  Jan 27, 2006
  50 y/o
  Je weet niet half hoe blij ik hiermee ben

  ik kan hieruit opmaken dat het niet veel anders is dan ritalin en ik het gewoon kan nemen, was bang voor misschien andere bij effecten. hartstikke bedankt man hoe kan ik je een reputation point geven die heb je wel verdiend geloof ik maar ik zie geen weegschaaltje achter je naam staan. wel een achter de mijne. ik ben echt blij man nogmaals bedankt.. adios
   
 4. HandyMan81

  HandyMan81 Titanium Member

  Reputation Points:
  446
  Messages:
  174
  Joined:
  Dec 7, 2005
  from The Netherlands
  ach ja

  Ik ben allang blij dat ik je heb kunnen helpen hoor, een rep point is niet noodzakelijk. Ik ben hier om kennis te delen niet om wedstrijdje te spelen.
  Veel succes met je Concerta