1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Corporaaties Pakken Henneptelers Harder Aan

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Oct 23, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,723
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  CORPORAATIES PAKKEN HENNEPTELERS HARDER AAN

  HILVERSUM (ANP) - De woningcorporaties in Nederland treden steeds harder op tegen huurders die hennep kweken en/of overlast veroorzaken. Zo werden vorig jaar 349 gezinnen gedwongen hun huurwoning te verlaten alleen al omdat ze waren betrapt op hennepteelt.

  Dat is een stijging van 44 procent ten opzichte van 2004. Een woordvoerster van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, bevestigde donderdagavond de cijfers, die werden bekendgemaakt door RTL Nieuws.

  Aedes meldde ook dat het aantal huisuitzettingen wegens ernstige overlast vorig jaar met dertig procent is toegenomen. In totaal werden
  551 huurcontracten van zogenoemde asocialen bekindigd door wooncorporaties, tegen 371 in 2004.

  Source: Sp!ts (NL)
  Pubdate: 19 oktober 2006