1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

courtney love mag weg uit instelling

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 20, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Courtney Love mag weg uit instelling
  #000 1px solid">[​IMG]
  <DIV>Courtney Love.</DIV></DIV>
  De Amerikaanse rockzangeres en actrice Courtney Love kreeg van een rechter in Los Angeles vrijdag de toestemming om het medisch centrum te verlaten waarin ze zit. Love was veroordeeld tot een verblijf van zes maanden in dat centrum wegens haar drugsgebruik.
  Op de goede weg
  "U weet zich zeer goed te redden. Ik ben echt heel tevreden over de medische verslagen", gaf de 41-jarige rechter Rand Rubin aan de zangeres te kennen tijdens de zitting. "Ik hoop dat u vooruitgang blijft boeken. U bent op goede weg", voegde de magistraat er nog aan toe. Op 16 september veroordeelde rechter Rubin de weduwe van Kurt Cobain, zanger van de groep Nirvana, tot 180 dagen gevangenis. Ze kreeg wel de toelating om die straf uit te zittin in een medische instelling om een ontwenningskuur te volgen.

  Alcohol- en drugscontrole
  Vrijdag stemde de rechter ermee in om haar vrij te laten op voorwaarde dat Love zich ertoe verbindt om onaangekondigde alcohol- en drugscontroles te ondergaan en dat ze wegblijft uit verkooppunten van alcohol. De zangeres zal haar woning bovendien slechts mogen verlaten voor bepaalde redenen zoals bijvoorbeeld een doktersafspraak. Na 22 uur mag ze in geen geval haar woning verlaten
   
  Last edited: Dec 15, 2005