1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

D66 WIL SOFTDRUGS UIT GEDOOG-SFREER HALEN

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 20, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,734
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  D66 WIL SOFTDRUGS UIT GEDOOG-SFREER HALEN

  APELDOORN - De kweek van, en handel in wiet moet gereguleerd worden. D66
  oopt dat een politieke meerderheid in Apeldoorn dat streven steunt.

  De partij gaat donderdagavond aan de andere partijen in de gemeenteraad
  vragen wat zij van het idee vinden.

  D66 vindt het huidige Nederlandse gedoogbeleid rondom softdrugs onlogisch en
  zelfs onverstandig. Daarin wordt de verkoop van wiet via coffeeshops
  toegestaan, maar mogen diezelfde zaken niet meer dan 500 gram voorraad in
  huis hebben. Bovendien is de teelt van wiet verboden als het om meer dan
  vier plantjes per persoon gaat.

  Dat illegale deel van de wiet-handel illegaal trekt criminaliteit aan, weet
  D66. Door de teelt en handel juist binnen bepaalde regels toe te staan, zou
  het veel beter gecontroleerd kunnen worden, stelt de partij.

  D66 probeert via gemeenteraden in heel Nederland steun voor haar idee te
  krijgen. De vergadering van de Apeldoornse raadscommissie is donderdag om
  19.30 uur in het Stadhuis.