De coffeeshop haalt het jaar 2010 niet.

Discussion in 'Wiet & Hash' started by Alfa, Apr 20, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,281
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  De coffeeshop haalt het jaar 2010 niet.
  Hoezo veilig?! Onder die noemer houden de VU en Het Parool bijeenkomsten over veiligheid in de stad. Preventief fouilleren, veelplegers, terreur
  - - wat maar speelt. Donderdag in het Parool Theater: Weg met de coffeeshops?
  COFFEESHOPS. Als die een hoofdstad hebben, is dat toch Amsterdam.
  Figuren op het stadhuis roepen wel eens dat de stad het internationale imago als capital of cannabis zou moeten afschudden ten behoeve van iets chiquers, maar dat zijn wel degenen die tegelijkertijd de inkomsten uit hasjtoerisme met een brede glimlach in de boeken bijschrijven.
  We kunnen er rustig van uitgaan dat 'Amsterdam' voorlopig voor de helft van alle toeristen synoniem blijft voor softdrugs.
  Midden in het hartje van de hasjhoofdstad stellen de Vrije Universiteit en Het Parool het voortbestaan van de coffeeshops maar eens ter discussie.
  Weg met de coffeeshops?
  Criminoloog Henk van de Bunt, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, deed onlangs in vakblad Justitikle Verkenningen een opmerkelijke voorspelling, die hij donderdag in het Parool Theater zal toelichten.
  De coffeeshop haalt 2010 niet.
  Dat zegt hij niet omdat hij de coffeeshops of hun handelswaar verwerpelijk vindt: "Van mij mag het, ik ben neutraal en beslist geen rabiaat tegenstander, hoor."
  Nee, Van de Bunt zegt dat als de wetenschapper die alle voors en tegens van het gedoogbeleid rond softdrugs uitvoerig tegen het licht heeft gehouden - en al doende de argumenten vssr de coffeeshops iin voor iin zag sneuvelen.
  Die argumenten zijn gewoon niet meer houdbaar, stelt hij vast.
  Neem nou de 'stepping-stone-theorie', waarop de nieuwe Opiumwet van 1976 was gestoeld. Softdrugs moesten worden gedoogd, zodat de gebruiker zijn hasj of wiet niet bij een dealer hoefde te kopen, die immers ook heroone en andere harddrugs bood.
  Via die criminele dealer zou het cannabisgebruik als vanzelf, stap voor stap, tot het gebruik van harddrugs leiden.
  Die stepping-stone-theorie was volgens Van de Bunt echter 'een gezocht argument' om maar geen moreel oordeel te hoeven geven over het gebruik van cannabis. De staat mocht immers volgens de tijdgeest geen zedenmeester zijn.
  In dertig jaar is nog nooit eens deugdelijk bewezen dat het met softdrugs en harddrugs werkt zoals het in die theorie is beschreven.
  Dan de medische risico's van cannabis, waarvan men in 1976 nog dacht dat die te verwaarlozen waren. Wetenschappers gaan er steeds vaker van uit dat hasj en wiet wel digelijk ongezond zijn, zeker nu het gehalte van de werkzame stof THC steeds hoger wordt.
  Dan: veel meer mensen zijn gaan blowen; 21 procent van de Nederlanders heeft ooit een joint gerookt, zes procent recentelijk nog - bleek laatst. In de literatuur is nergens te vinden dat Nederland door het gedoogbeleid inderdaad minder problemen kent met softdrugs en harddrugs dan omringende landen.
  Een heel ander gevolg van het Nederlandse beleid is weer wel hard te
  maken: het kweken en het leveren van softdrugs zijn vrijwel zonder uitzondering een criminele aangelegenheid. 'Met name de autochtone plegers van georganiseerde criminaliteit hebben zich in de luwte van het gedoogbeleid ontwikkeld tot succesvolle illegale ondernemers', schrijft Van de Bunt.
  Hij wijst nog maar eens op het hasjimperium van maffiabaas Klaas Bruinsma, met de toevoeging dat Bruinsma lang niet de enige was die bijna ongehinderd steenrijk kon worden. We wijzen nog even op de vangst die de Amsterdamse politie vorige week meldde, van 32.000 kilo hasj, goed voor grofweg honderd miljoen euro. Dat het gedoogbeleid de softdrugs uit de misdaadhoek zou halen, is op zijn zachtst gezegd 'onjuist gebleken'. > Het noodverband dat gedogen was - omdat het buitenland een legalisering nooit zou toestaan - is uitgelubberd.
  'Het gedoogbeleid kraakt in zijn voegen en schuurt aan alle kanten', stelt Van de Bunt. Hij zou het daarom onverstandig vinden het 'verder op te tuigen met wietboulevards, growshops en gecertificeerde telers'.
  Verstandiger is het 'serieus na te denken over de effecten van sluiting van de coffeeshops'.
  Je kunt het bezit van kleine hoeveelheden cannabis nog best toestaan, maar de zaken die wel mogen verkopen maar niet mogen inkopen, ben je kwijt. Over een paar jaar zijn ze er niet meer, die coffeeshops, voorspelt Van de Bunt. Gewoon, als een logische uitkomst van een verstandige politieke discussie.
  Aan Judith Sargentini van GroenLinks is donderdag de eer Van de Bunt van repliek te dienen.
  Wees welkom!
  Donderdag 20 april, 21.00 uur, Parool Theater, Sint Pieterspoortsteeg 33, Amsterdam. Reserveren: tel. 020 5584444