1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

dealende familie

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Oct 30, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  29/10Dealende familie zwaar gestraft


  De rechtbank heeft een vader en drie zonen voor een grootschalige drughandel veroordeeld. Vijf panden werden verbeurdverklaard.
  De politie controleerde in mei 2001 het verhandelen van softdrugs in enkele vzw’s rond de Turnhoutsebaan. Ze vielen daarbij binnen in de zaken Robinson, Flora, Tam Tam en Bagdad. Achter een geheim luik in de dampkap vonden de speurders vijf kilo cannabis en een boel cash geld: twee miljoen Belgische frank, 5.000 gulden, 16.000 Franse frank en nog wat Duits en Spaans geld. Abrahim E.F., uitbater van café Bagdad bekende dat hij drugs verhandelde en dat het geld van hem was. Hij werd veroordeeld tot drie jaar, waarvan achttien maanden effectief. Zijn broer Najib gaf eerst toe dat hij meewerkte, maar wijzigde daarna zijn verklaring, wat bij de rechtbank ongeloofwaardig overkwam. Hij moet vier jaar zitten.
  Vader Mohamed E.F. werd beschuldigd van witwaspraktijken, omdat hij enkele panden en een voertuig met baar geld had betaald. Hij kreeg drie jaar met uitstel. Een derde zoon, Mohamed, liep tegen zes maanden aan. Een Nederlandse medebeklaagde El Wafi E.H. werd wegens witwassen veroordeeld tot dertig maanden met uitstel. Naast de celstraffen, verklaarde de rechtbank 178.000 euro, één woning in de Statiestraat, één in de Handelsstraat en drie panden aan de Turnhoutsebaan verbeurd.
   
  Last edited: Dec 15, 2005