1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Dealer aangehouden in Soest

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, May 21, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  Een 20-jarige Soester is donderdag 18 mei aangehouden op verdenking van verkoop van drugs.

  De politie kreeg omstreeks 19.10 uur een anonieme melding dat er werd gedeald bij de skatebaan aan de Willaertstraat.

  Toen de politie arriveerde spraken zij een man aan die wat apart stond van een groepje. Bij fouillering bleek dat hij drie zakjes wiet en een zakje XTC-pillen op zak had. Daarop werd hij aangehouden.

  Nog vier andere jongeren werden gefouilleerd, maar zij bleken niets strafbaars bij zich te hebben. De aangehouden Soester ontkende te handelen in drugs. De drugs die hij bij zich had, zouden voor eigen gebruik zijn.

  Na verhoor is hij in vrijheid gesteld. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.


  bron: misdaadkaart