1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
    PLEASE HELP

dealer met hoge levenstandaard 14 maanden

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 25, 2005.

  1. mopsie

    mopsie Gold Member

    Reputation Points:
    260
    Messages:
    1,103
    Joined:
    Apr 14, 2005
    from Brazil
    <H2>24/11Rechtbank Hasselt geeft dealer met hoge levensstandaard 14 maanden cel</H2>


    De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag Turgut D. (35) uit Hasselt tot een effectieve celstraf van veertien maanden en een boete van 5.500 euro veroordeeld wegens het dealen van cocaïne. De rechter heeft de onmiddellijke aanhouding van de man bevolen.
    De politie deed op 27 januari van dit jaar een controle in de Hasseltse stationsbuurt. De man zat er op café. Toen de politie vroeg of hij verboden middelen bijhad, ontkende hij. In zijn portefeuille vonden de agenten echter vijf bolletjes cocaïne. Verdere fouillering leverde 690 euro op.
    Er volgde een huiszoeking in het appartement van de man, dat luxueus ingericht bleek, hoewel hij slechts een maandelijkse werkloosheidsuitkering van duizend euro had, waarvan meer dan de helft naar de huur van zijn flat ging. De Hasselaar reed ook rond in een mooie BMW 528. Hij bleek zelf geen druggebruiker te zijn.
    De man liep in juni 2004 in Hasselt al een correctionele veroordeling op voor drugsfeiten. De 690 euro werd door rechtbank verbeurd verklaard.