1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

dealer speed in sint truiden 1.5j cel

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Dec 15, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  15/12 Dealer speed in Sint-Truiden krijgt 1,5 jaar cel
  De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag een 27-jarige man bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van anderhalf jaar en een geldboete van 5.500 euro voor het dealen van speed in Sint-Truiden. De rechter heeft zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.
  De feiten gebeurden tussen begin april 2003 en begin juli 2004. Zijn toenmalige vriendin (27) uit Sint-Truiden, die nu in de cel zit, werd veroordeeld tot 14 maanden cel en 5.500 euro boete met volledig uitstel. Zij moet enkele voorwaarden naleven, waaronder afkicken van drugs. Zij baatte indertijd het café uit in de Zoutstraat in Sint-Truiden, waar de speed verkocht werd.
  De 28-jarige vrouw gebruikte zelf amfetamines om het café 's nachts open te houden. Uiteindelijk ging haar zaak op de fles.