1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

dealer verborg anderhalve kilo heroine in dakgoot in charleroi

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 17, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Dealer verborg anderhalve kilo heroïne in dakgoot in Charleroi
  Speurders van de drugssectie van de lokale politie van Charleroi hebben anderhalve kilogram zuivere heroïne onderschept, samen met 80 gram cocaïne en meer dan een kilo versnijdingsproducten. De drugsvangst vertegenwoordigt een straatwaarde van meer dan 50.000 euro. De drugs lagen verborgen in de dakgoot van een appartement aan de rue Chavannes in Charleroi.

  De speurders legden bovendien de hand op geld en vier gsm's die nu nader onderzocht worden.

  De huurder van het appartement heeft bekend drugs te dealen. Hij wilde zijn territorium van Marchienne-au-Pont uitbreiden naar Charleroi.

  De verdachte jongeman verblijft illegaal in ons land. Hij wilde zich in Charleroi inschrijven met valse documenten. De verdachte is dinsdag voorgeleid bij de magistraat van dienst. Gezien de gevonden hoeveelheden drugs, spreken de gerechtelijke diensten over een belangrijke dealer.  bron ombudsman :)