1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Dertien aanhoudingen bij hennepactie in Heusden

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 8, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,735
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Dertien aanhoudingen bij hennepactie in Heusden

  's-Hertogenbosch, 08-03-2007

  Dertien aanhoudingen bij hennepactie in Heusden

  Oud-Heusden – De politie heeft donderdag bij een hennepactie in Oud-Heusden twaalf hennepkwekerijen ontmanteld en dertien personen aangehouden. Aan de actie namen de politie, gemeenteambtenaren en Essent deel. De aanpak van hennepkwekerijen past in het convenant “Aanpak Drugsoverlast” dat politie, gemeente, woningbouwverenigingen, OM en Essent op 14 februari in Heusden hebben ondertekend.

  Opsporing

  De politie kreeg in toenemende mate berichten over hennepteelt in Oud Heusden. Dat was voor de politie het moment om tot opsporing over te gaan. Dit onderzoek heeft geleid tot het vermoeden van veertien hennepkwekerijen. In twee gevallen bleek geen kwekerij in de woning aanwezig te zijn. Vandaag zette de politie 45 man in, die samen met medewerkers van Essent en de gemeente Heusden voor de ontmanteling van de kwekerijen zorgdroeg. De politie onderzoekt of er een criminele organisatie achter deze kwekerijen schuil gaat. In het totaal werden dertien bewoners aangehouden variërend in leeftijd van 24 tot 56 jaar, onder hen bevonden zich drie vrouwen.

  Locaties

  De politie trof kwekerijen aan in woningen en schuren op de Kasteellaan, Jan Steenstraat Jacob van Ruijsdaelstraat, Margrietstraat, Bernhardstraat, van Asbeckstraat en de Huterstraat in Oud-Heusden. In het totaal werden 1614 planten met bijbehorende kweekapparatuur inbeslaggenomen. De verdiensten van deze kwekerijen bij elkaar opgeteld, bedraagt, gerekend over zes oogsten per jaar € 240.000,=.

  Gevaar

  Hennepkwekerijen leveren grote risico’s op. Regelmatig wordt de politie geconfronteerd met brand door kortsluiting in het elektriciteitsnetwerk en wateroverlast door kwekerijen. Enkele jaren geleden kwam een bejaarde vrouw uit Heusden om het leven door een brand, ontstaan in een kwekerij in Heusden.

  Stroom afgesloten

  Essent heeft bij meerdere percelen geconstateerd dat er geknoeid was met de elektriciteitsmeters. In een aantal gevallen is de stroom afgesloten. Bewoners zullen indien van toepassing een navordering op de elektriciteitsrekening krijgen.

  De actie werd omstreeks 16.30 uur afgerond. De politie kreeg in de wijk veel positieve reacties te horen over het optreden.

  Bron: politie.nl