1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

DiCaprio draait film T. Leary

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Silence_Inc, Jun 30, 2006.

 1. Silence_Inc

  Silence_Inc Silver Member

  Reputation Points:
  228
  Messages:
  285
  Joined:
  Nov 5, 2005
  LOS ANGELES - De Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio is van plan een film te produceren over het leven van schrijver Timothy Leary, een van de boegbeelden van de Amerikaanse ,,tegencultuur''. Dat schrijft het vakblad Variety.

  Het productiehuis van het vrouwenidool, Appian Way, heeft al een scenarist aangeworven om een script uit te werken dat DiCaprio toelaat in de hoofdrol te schitteren.

  Leary overleed in 1996 en was toen, ondanks jarenlang intensief LSD-gebruik, toch 75 jaar oud weten te worden. De schrijver was overigens een groot pleitbezorger van de therapeutische kwaliteiten van de synthetische drug. Dat kwam hem meermaals op aanvaringen met het gerecht te staan.

  In Martin Scorsese’s ,,The Aviator'' incarneerde de 31-jarige DiCaprio reeds een legendarische -en eveneens controversiële- figuur uit het 20ste eeuwse Amerika: Howard Hughes.

  Vooraleer zich op Leary te werpen, speelt de acteur eerst nog naast de wondermooie Jennifer Connelly een diamanthandelaar in de zich in Afrika afspelende avonturenfilm ,,The blood diamond'', een prent van Edward ’Glory’ Zwick.
  (de standaard online)