1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Domme vraag over cocaïne en crack

Discussion in 'Cocaïne' started by Dr. Shadow, Feb 22, 2005.

 1. Dr. Shadow

  Dr. Shadow Newbie

  Reputation Points:
  10
  Messages:
  85
  Joined:
  Oct 6, 2004
  32 y/o
  Dit is vast een domme vraag maar ik kom er niet uit de 1 zegt van wel en
  de ander van niet.. Is uitgekookte coke nu gewoon crack, of zijn het 2
  verschillende dingen?
   
  Last edited by a moderator: May 15, 2007
 2. xawego

  xawego Gold Member

  Reputation Points:
  106
  Messages:
  553
  Joined:
  Sep 4, 2004
  Basecoke is toch crack?
   
 3. Dr. Shadow

  Dr. Shadow Newbie

  Reputation Points:
  10
  Messages:
  85
  Joined:
  Oct 6, 2004
  32 y/o
  Dat dacht ik ook maar mensen spreken me tegen dus ik dacht ik vraag
  het hier eens voor de zekerheid [​IMG]
   
 4. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
 5. Psych0naut

  Psych0naut Platinum Member

  Reputation Points:
  2,229
  Messages:
  2,256
  Joined:
  Feb 27, 2006
  from The Netherlands
  Er zijn 2 rookbare vormen van cocaine, de met een sterke base(ammoniak of ook natriumbicarbonaat) uitgekookte cocaine is crack, de base-vorm van cocaine heet, zoals de naam ook al zegt, base-coke.
   
 6. Ruud

  Ruud Gold Member

  Reputation Points:
  400
  Messages:
  536
  Joined:
  Aug 25, 2005
  35 y/o from The Netherlands
  Is dus wel allebei dezelfde stof, maar omdat de ammoniak-methode ook nog veel onzuiverheden oplost lijkt deze beter te werken, maar is dus niet zo. Je hebt alleen minder verontreinigingen in je eindproduct.
   
 7. Psych0naut

  Psych0naut Platinum Member

  Reputation Points:
  2,229
  Messages:
  2,256
  Joined:
  Feb 27, 2006
  from The Netherlands
  Het is allebei dezelfde stof, alleen crack bevat over het algemeen meer verontreinigingen, terwijl base coke d.m.v. een extractie vaak wordt geëxtraheerd, waardoor het zuiverder is.