1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

douane nam in 2004 recordaantal drugs in beslag

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jan 19, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Douane nam in 2004 recordaantal drugs in beslag
  De douanediensten hebben in 2004 bijna 44 ton cannabis en ruim drie ton cocaïne in beslag genomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Algemene administratie van de belastingen en de invordering. De cijfers liggen fors hoger dan in 2003. Op een jaar tijd werd drie keer meer cannabis in beslag genomen en acht keer meer cocaïne. Deze forse stijging wijst nochtans niet noodzakelijk op een sterke toename van het druggebruik in ons land.

  Belangrijk transitland
  "België is een belangrijk transitland", zegt Luc De Sommere van Douane en Accijnzen. "Drugs die eerder via Rotterdam passeerden, kunnen vandaag via Antwerpen passeren." Maar de douanecontroles worden steeds doeltreffender, onder meer dankzij een betere samenwerking met buitenlandse diensten. In 2004 namen de Belgische douanediensten 3,5 ton cocaïne in beslag, tegenover 430 kilo in 2003.

  Recordvangst
  In de herfst van 2004 was er wel een belangrijke cocaïnevangst van 2,8 ton in Antwerpen. De statistieken voor 2005 zijn nog niet gepubliceerd, maar de cijfers over cocaïnevangsten zouden nog stijgen door een nieuwe recordvangst van ruim vijf ton cocaïne in september 2005. Het aantal XTC-pillen dat werd onderschept, steeg van 58.276 pillen in 2003 tot 235.201 pillen in 2004.