1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Douane onderschept Frans duo met meer dan 2.600 xtc-pillen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Aug 15, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  De douanediensten hebben dit weekend op de E40 in Cheratte (Wezet) een Frans stel opgepakt met een aanzienlijke hoeveelheid drugs in hun wagen. Het duo, van 26 en 28 jaar, werd weer vrijgelaten, maar zal voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen.

  In de auto vond de douane onder meer cannabis, cocaïne, heroïne, 2.640 xtc-pillen en 520 euro. De jongeman verklaarde dat hij met zijn vriendin van Maastricht terugkeerde en dat hij de drugs zonder haar medeweten had gekocht voor vrienden. Het tweetal werd ter beschikking gesteld van de Luikse onderzoeksrechter. (belga)

  bron http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_242928.html?wt.bron=dossierArt3