1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Douane Schiphol Staakt Schouw Aan Onderlichaam

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jan 12, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,739
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  DOUANE SCHIPHOL STAAKT SCHOUW AAN ONDERLICHAAM
  DEN HAAG - De douane op luchthaven Schiphol stopt per direct met het onderzoek van holtes in het onderlichaam. Aanleiding is een aanbeveling van de Nationale Ombudsman Brenninkmeijer, die stevige kritiek levert op deze lijfsvisitaties door de douane.
  De ombudsman begint een onderzoek naar de zogeheten 100-procents-controles op Schiphol, zo is donderdag bekendgemaakt.
  Brenninkmeijer vindt dat de Douanewet onvoldoende wettelijke grondslag biedt voor dergelijke onderzoeken aan het lichaam.
  Hij doelt op de behandeling van een vrouw uit Suriname, die in april
  2004 op Schiphol aankwam. Zij was vijf maanden zwanger, moest zich bij de douane uitkleden waarna in haar onderlichaam werd gekeken. Haar 2,5 jaar oude zoontje was daarbij aanwezig.
  Dit type onderzoek is volgens Brenninkmeijer zeer vernederend en het vormt een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit. Volgens de Grondwet en het Europees verdrag voor de rechten van de mens is de controle uitsluitend toegestaan als daarvoor een wettelijke basis is, waarover geen twijfel mag bestaan. De klacht van de vrouw is op alle punten gegrond verklaard, aldus de woordvoerster van de ombudsman.
  Sinds eind 2003 moeten de volledige controles van reizigers vanuit de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname en Venezuela mogelijke bolletjesslikkers en andere drugssmokkelaars onderscheppen. Daarbij wordt na aankomst alle bagage bekeken en iedereen intensief gefouilleerd.