1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Drie Nederlanders Bevrijd Na Gijzeling

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Sep 18, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,749
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  DRIE NEDERLANDERS BEVRIJD NA GIJZELING

  OSLO/ROTTERDAM - De Noorse politie heeft drie Nederlanders bevrijd die een aantal dagen zijn vastgehouden in een huis in Ullensaker, nabij Oslo. Elf verdachten zijn voor de vrijheidsberoving in Noorwegen aangehouden. De drie Nederlanders, onder wie een 38-jarige Rotterdammer, zijn van Marokkaanse en Iraakse komaf.

  Volgens de onderzoeksleider van de Noorse politie Geir Bang Danielson heeft de zaak te maken met drugshandel. ,,Er is duidelijk sprake van een criminele organisatie met een leidende figuur.

  Omdat de identiteit van alle elf nog niet vaststaat, wilde de politieman geen mededelingen doen over de identiteit van de anderen. ,,In elk geval is het een serieuze zaak,'' zegt Danielson.

  De drie gevangen zouden ook zijn mishandeld. Volgens Noorse media zou de inzet 60 kilo amfetaminen zijn ter waarde van ruim een miljoen euro.

  Bij de politie in Rotterdam kwam donderdag informatie binnen over de gijzeling die heel serieus klonk, meldt persofficier Cora de Jong. ,,Er is toen direct contact gelegd met de Noorse politie. Die heeft de elf vervolgens opgepakt.

  De 38-jarige Rotterdammer reisde aan het begin van de week naar de Noorse hoofdstad. ,,Onduidelijk is of hij vanaf het begin is vastgehouden,'' zegt De Jong.

  Source: Algemeen Dagblad (NL)