1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Drie ton aan cocaïne op zeilschip onderschept

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Sep 2, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Uitgegeven op vrijdag 01 september 2006 om 19:51:09, bijgewerkt om 19:57:46

  (Novum/AP) - De Franse en Spaanse autoriteiten hebben na een gezamenlijk onderzoek van enkele maanden deze week ruim drie ton cocaïne onderschept op een zeilschip. Dat heeft de rechercheafdeling van de gendarmerie in het Franse Rennes vrijdag meegedeeld.


  De drugs, met een geschatte handelswaarde van tweehonderd miljoen euro, werden aangetroffen op een in Guernsey geregistreerd zeiljacht dat 26 augustus door de Spaanse marine werd opgebracht naar de Canarische Eilanden. Nadat het jacht volledig uit elkaar was gehaald, bleek de vangst te bestaan uit 3,3 ton cocaïne, in pakketten van elk een kilo verstopt in het hele schip.

  In verband met de vondst zijn in Frankrijk en Spanje elf verdachten aangehouden afkomstig uit Frankrijk, Zwitserland, Argentinië, Spanje en Duitsland.

  bron http://www.nieuws.nl/280705/Drie_ton_aan_cocaine_op_zeilschip_onderschept