1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Driekwart Van De Stappers Gebruikt Drugs

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Guest, Jan 23, 2004.

 1. Guest

  Guest Guest

  Reputation Points:
  0
  DRIEKWART VAN DE STAPPERS ZOU IN HET WEEKEINDE IETS GEBRUIKEN

  ZWOLLE - Onderzoek in de Randstad heeft aangetoond dat van de personen die
  in het weekeinde tussen een uur 's nachts en zeven uur 's morgens stappen,
  liefst driekwart xtc of een andere harddrug heeft gebruikt. Drugsexpert Dick
  Laan van politie IJsselland heeft geen reden om aan te nemen dat dat in
  Zwolle anders is.

  Laan maakt zich vooral zorgen om het zogenaamde multigebruik. 'Ze beginnen
  met alcohol en vervolgens nemen ze cocaine, xtc, paddo's en zelfs viagra.
  Dat combigebruik is echt een trend van deze tijd.'

  Laan constateert verder dat een vergeten drug als lsd weer in opmars is.
  'Dat geldt eigenlijk voor alle hallucinogene middelen. Ook het gebruik van
  paddo's neemt toe.' De drugsexpert maakt zich ook zorgen over het oplopende
  gehalte van thc.