1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

'druggebruik In Nederland Stabiel'

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Feb 3, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,716
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'DRUGGEBRUIK IN NEDERLAND STABIEL'

  ROTTERDAM - Het gebruik van soft- en harddrugs onder Nederlanders is de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. Dat blijkt uit onderzoek dat het wetenschappelijk onderzoeksbureau IVO heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De resultaten zijn dinsdag gepresenteerd.

  Ongeveer 5,5 procent van de bevolking gebruikt cannabis; een percentage dat sinds 1997 min of meer gelijk is gebleven. Datzelfde beeld speelt bij harddrugs als XTC, cocaïne LSD en heroïne. Ongeveer 1,5 procent van de bevolking gebruikt deze middelen en dat percentage is stabiel.
  Weliswaar is het gebruik van XTC de laatste jaren iets gestegen.

  Newshawk: Willem
  Copyright: Planet (ANP)

  En vergelijk dat eens met de stijging van drugsgebruik in andere landen waar een strenger drugsbeleid word gevoerd.