1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

DRUGS EN TELEFOONS IN POLITIECELLEN

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Nov 22, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,744
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  DRUGS EN TELEFOONS IN POLITIECELLEN


  PHILIPSBURG - Bij celvisitaties zijn dinsdagochtend drugs en een aantal mobiele telefoons aangetroffen in de cellen van het politiebureau in Philipsburg.


  De visitatie volgde na een gezamenlijk onderzoek door rechercheurs van Interne Zaken en het recherchebureau. Ondanks alle beveiligingsmaatregelen zoals fouillering en camera's, blijkt het toch nog mogelijk om verboden waar binnen te smokkelen. Politiecommissaris Derrick Holiday sluit niet uit dat politie bij die smokkel is betrokken, 'maar we hebben daar geen aanwijzingen voor aangetroffen'.


  Volgens hem kan het ook zijn dat agenten nonchalant zijn geweest. De celvisitaties werden dinsdagochtend uitgevoerd. Een doorgaans welingelichte bron meldde dat maandagavond een verdachte van de casino-overvallen in de politiecel nog betrapt werd op het roken van marihuana. Ook daarom werd besloten tot de celvisitaties. Het gebeuren veroorzaakte een vechtpartij tussen de arrestanten, omdat ze boos waren dat een van hen zo onvoorzichtig was geweest zich te laten betrappen.


  Een van de vechtersbazen werd voor zijn eigen veiligheid overgebracht naar de Point Blanche-gevangenis.


  Het onderzoek wordt grondig aangepakt. De politie zal alle videobeelden bekijken en de arrestanten verhoren. Of dat laatste wat oplevert, wordt betwijfeld. Als extra veiligheidsmaatregel is besloten om reguliere celvisitaties uit te voeren. Twee jaar geleden slaagden nog vijf arrestanten erin om te ontsnappen uit de politiecellen, door de tralies door te zagen.


  Source: Amigoe (Ned. Antillen)