1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

drugsdode

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 9, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H2>09/11Drugsdode in Dambruggestraat</H2>


  Op aangeven van een huiseigenares vond de politie maandag na middernacht een drugsdode in de Dambruggestraat. De aangeefster werd aangehouden. Het slachtoffer, een vrouw van 24 zonder vaste verblijfplaats, had maandagavond drugs genomen en zich wat later gemeld aan het huis in de Dambruggestraat.
  Het pand zou bekend staan als een oord waar wel meer gebruikers onderdak vinden. Ook de eigenares van de woning is bekend als drugsgebruikster. De onderzoeksrechter besloot dinsdagmiddag om de vrouw aan te houden. Ze wordt beschuldigd van het ter beschikking stellen van een lokaal voor drugsgebruik, met de verzwarende omstandigheid dat dat de oorzaak was van de dood van het slachtoffer