1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

DRUGSKOERIER VERGEET KOFFER VOL HASJ

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,726
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  DRUGSKOERIER VERGEET KOFFER VOL HASJ


  De Duitse politie heeft op het station van Dresden een drugskoerier gearresteerd die bij het loket Gevonden Voorwerpen naar zijn koffer met twaalf kilo hasj kwam vragen. De 26-jarige man was zijn koffer op een reis van het Duitse Essen naar de Tsjechische hoofdstad Praag in de trein kwijtgeraakt.


  Volgens de politie had de man op zijn reis dinsdag zijn coupi verlaten en was hij in het treinrestaurant gaan zitten. Toen de trein dinsdagochtend in Berlijn aankwam, was zijn coupi al losgekoppeld en naar Dresden overgebracht.


  Spoorwegpersoneel vond de koffer daar in de wagon en ontdekte bij de zoektocht naar naam en adres van de eigenaar de twaalf kilo hasj. De politie hoefde vervolgens maar te wachten tot de man op het station in Dresden om zijn kwijtgeraakte koffer kwam vragen.
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,726
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Jezus, wat een licht!