1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Drugsonderzoek supportershome FC Twente

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jun 19, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  maandag, 19 juni 2006
  Onderzoek naar drugshandel en drugsgebruik in supportershome van Vak P, supportersvereniging van FC Twente leidt tot aanhoudingen. In februari 2006 startte de politie een onderzoek naar drugshandelen en drugsgebruik bij het supportershome van Vak P, de supportersvereniging van FC Twente. Het onderzoek wijst uit dat op grote schaal en al geruime tijd harddrugs werden verhandeld en gebruikt rondom en in het supportershome van vak P.

  Aanhoudingen
  Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Utrecht op 22 april 2006 hield de politie een actie, waarbij vier Enschedëers werden aangehouden. Als eerste werd een 37 jarige Enschedëer aangehouden toen hij op weg was naar het stadion. De 37 jarige wordt ervan verdacht drugs (cocaïne) in het stadion te verkopen. Bij deze verdachte werden 80 pakjes van 0,5 gram cocaïne per stuk aangetroffen. Daarnaast werd een 36- jarige Enschedëer en zijn 45 jarige vriendin aangehouden als mogelijke dealers. Zij zouden de drugs verkocht hebben die onder andere doorverkocht werden in het stadion. Zij werden in hun woning aangehouden. In de woning werden 80 zakjes cocaïne met een 0,5 gram aangetroffen. Als vierde verdachte hield de politie een 22 jarige Enschedëer aan. Hij wordt ervan verdacht hulp te hebben geboden bij de verkoop van de cocaïne.  In de loop van het verdere onderzoek zijn door de politie nog ruim 20 personen als verdachte gehoord. Zij worden ervan verdacht hulp te hebben geboden bij de verkoop en daarbij ook deels zelf de drugs te hebben gebruikt. Tegen deze personen is proces-verbaal opgemaakt.De eerste drie verdachten zitten nog steeds vast en blijven ook vast zitten in afwachting van de pro-forma zitting in juli en de rechtszitting in augustus. De 22 jarige verdachte is na verhoor weer heengezonden.  Advies burgemeester Enschede sluiting supportershome
  Op grond van deze aanhoudingen hebben het Openbaar Ministerie en de politie de burgemeester van Enschede geadviseerd om gebruik te maken van zijn bevoegdheden zoals uitgewerkt in het Damoclesbeleid en op grond hiervan het supportershome van Vak P te sluiten.

  bron:politie Twente