1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Drugspand in Antwerpen verzegeld

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jul 13, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Aan de Lange Vlierstraat in Antwerpen heeft de politie woensdagavond een drugspand verzegeld. De Marokkaanse bewoner van het pand en een Franse man en vrouw werden opgepakt. Het Franse duo had voor 820 euro aan heroïne en cocaïne aangekocht. De drie worden donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, zegt het parket van Antwerpen.

  Drugshandel
  Het appartement stond al langer bekend als een pand waar heroïne werd verhandeld. Woensdagavond trof de politie er een 23-jarige vrouw en een 29-jarige man aan, beiden met de Franse nationaliteit. Het duo verklaarde met de trein naar Antwerpen te zijn afgezakt en aan het Centraal Station te zijn opgewacht door een Noord-Afrikaanse man. Die bracht hen naar de Lange Vlierstraat.

  Marihuana
  Bij de controle bleek de Franse vrouw in het bezit te zijn van 80 gram heroïne. De man verklaarde niet op de hoogte te zijn van die aankoop. Hij was enkel naar Antwerpen gekomen om wat marihuana te kopen. De vrouw ontkende haar betrokkenheid niet. Ze verklaarde de bedoeling te hebben om grote hoeveelheden heroïne te kopen in Antwerpen.Een gerechtelijk onderzoek werd gevorderd.

  Spanje
  De 28-jarige Marokkaan die het goedje verkocht aan het Franse duo werd ook in het appartement aangetroffen. Hij ontkent niets en gaf toe regelmatig naar Spanje te reizen om de drugs aan te schaffen. Hij is de officiële bewoner van het pand. In het appartement werden een weegschaal, meer dan 1.000 euro, wat gsm's en 90 gram heroïne in beslag genomen. Vijf gebruikers met Franse identiteit die in het appartement zaten, mochten na verhoor beschikken. Mogelijk worden zij in Frankrijk nog wel vervolgd. Ze gaven toe verdovende middelen te gebruiken en duidden allen de Marokkaanse man aan als dealer.

  bron ombudsman 06/07/06 15u39