1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

drugstest bij groningse studentenverenigingen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 1, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  28-04-2006 DRUGSTEST BIJ GRONINGSE STUDENTENVERENIGINGEN

  Bron: telegraaf
  Datum: 27 april 2006

  GRONINGEN - De twee grootste studentenverenigingen in Groningen, Vindicat en Albertus Magnus, voeren een drugstest in. Ze willen zo harddrugsgebruik binnen de verenigingen voorkomen. Vice-voorzitter J. Kreule van Albertus bevestigde donderdag een bericht hierover in de Groningse Universiteitskrant.

  De test wordt slechts ingezet bij verdenking van drugsgebruik. De leden zijn verplicht mee te werken aan de test. De verenigingen hebben interne rechtssystemen die het gebruik van harddrugs verbieden. Bij Albertus volgt bij overtreding royement, bij Vindicat een schorsing van maximaal drie maanden. De ledenvergadering van Vindicat moet het gebruik van de test nog officieel goedkeuren.

  Het initiatief is afkomstig van de bekende Groninger toxicoloog D. Uges, die tevens voorzitter is van de Adviescommissie Introductietijden (ACI) van de Rijksuniversiteit Groningen. Uges maakt zich zorgen over het toenemend gebruik van vooral cocaïne. "Het probleem reikt veel verder dan de studentenwereld. Het komt overal voor: van advocaten tot
  voetbalsupporters."

  Volgens Uges zorgen cokegebruikers voor problemen in grote groepen als studentenverenigingen. "Gebruikers verzamelen altijd vriendjes om zich heen die dan ook gaan gebruiken. Je moet dat aanpakken voor het een groot probleem wordt.

  Gelukkig hebben de studentenverenigingen dat nu opgepakt."
  Vice-voorzitter Kreule hoopt dat van het invoeren van de drugstest een preventieve werking uitgaat. "We hebben nog nooit iemand hoeven royeren, maar het zou naïef zijn om te denken dat cokegebruik niet voorkomt bij ons.

  We hopen dat van de test een afschrikwekkende werking uitgaat. Iedereen is er nu van op de hoogte dat wij harddrugsgebruik niet tolereren."
  --
  MAP-NL
   
 2. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands