`DRUGSVERSLAVING IS EEN LEERPROCES’

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Sep 11, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,293
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  `DRUGSVERSLAVING IS EEN LEERPROCES'

  Onderzoeker over het verslavingsgedrag van cokegebruikende ratten

  ROTTERDAM, 13 AUG. Voor het eerst is langdurig onderzocht wanneer een
  rat
  die zichzelf cocaïne kan toedienen, verslaafd raakt. De hoeveelheid
  drugs
  die ze krijgen, bepaalt of ze echt verslaafd raken.

  De Nederlandse onderzoeker dr. Louk Vanderschuren, sinds kort werkzaam
  bij
  het Rudolf Magnusinstituut voor neurowetenschappen van de Universiteit
  Utrecht, was als post doc tijdelijk aan de universiteit van Cambridge
  verbonden. Samen met de Britse hoogleraar psychologie dr. Barry Everitt
  ontwierp hij een rattenexperiment waarmee het ontstaan van dwangmatige
  drugsverslaving kan worden onderzocht.

  ,,Het leverde hen een publicatie in het gezaghebbende wetenschappelijke
  tijdschrift Science op.

  We wisten toch al lang dat ratten, net als vrijwel alle zoogdieren,
  verslaafd kunnen raken aan drugs?

  ,Al meer dan 40 jaar worden er experimenten gedaan waarbij ratten, door
  op
  een hendeltje te drukken, zichzelf via een slangetje in de bloedbaan
  een
  drug kunnen toedienen. Alleen stopten die experimenten meestal na tien
  tot
  dertig dagen. Op dat moment zijn de ratten eigenlijk nog `incidentele'
  gebruikers.

  ,,Er waren technische, organisatorische en financiële overwegingen om
  de
  experimenten niet lang te laten duren. Maar het is nu eenmaal zo dat
  het
  dwangmatige zoeken naar drugs de echte verslaafde van de incidentele
  drugsgebruiker onderscheidt. Echte verslaafden móéten drugs hebben,
  ook al
  weten ze dat het verwerven of het gebruik negatieve consequenties
  heeft.

  ,,Die kenmerken hebben wij en onze Franse collega's nu voor het eerst
  in een
  diermodel omgezet. Wij keken naar de criteria die ook worden gebruikt
  om
  verslaving bij mensen te diagnosticeren. Daarom heeft zo'n belangrijk
  wetenschappelijk tijdschrift als Science deze onderzoeksuitkomsten
  gepubliceerd.''

  Wat is het praktisch nut van dit onderzoek?

  ,,Het verslavingsonderzoek komt ermee op een hoger niveau, omdat we nu
  de
  kern van drugsverslaving kunnen onderzoeken. Ik ga in vervolgonderzoek
  bijvoorbeeld kijken wat er bij verslaving in het brein veranderd is, of
  die
  veranderingen omkeerbaar zijn en of we dat met farmacologische stoffen
  kunnen beïnvloeden.

  ,,De Fransen hebben bijvoorbeeld gekeken of dwangmatig verslaafde
  ratten die
  waren afgekickt weer terugvallen als ze opnieuw de gelegenheid krijgen
  cocaïne te gebruiken. Dat deden ze bijna allemaal.''

  Hoe komt dat en hoe is dat te voorkomen?

  ,,Hersenonderzoekers hebben de laatste jaren gevonden dat bij
  dwangmatige
  drugsverslaving een leerproces plaatsvindt. Er vindt dan een
  langdurige,
  misschien wel permanente verandering in de hersenen plaats.

  ,,Het gebruiksgedrag en de beloning die drugs teweeg brengen is
  aangeleerd.
  Je moet dus kijken naar de mechanismen waarmee je leert om er van af te
  komen.

  ,,Hersenonderzoekers weten tegenwoordig dat afleren niet echt bestaat.
  Wat
  je hebt geleerd verdwijnt nooit meer uit je hersenen. Afleren is het
  leren
  van iets nieuws waardoor wat je vroeger hebt geleerd wordt onderdrukt.

  ,,We weten tegenwoordig welke hersencircuits daarbij betrokken zijn. En
  misschien kunnen we die beïnvloeden. Er komen nieuwe stoffen in
  onderzoek
  die iets lijken te doen. Wij gaan die stoffen testen.''

  Veel jongeren experimenteren met drugs. Mensen die verslaafd raken
  hebben
  vaak een ongelukkige jeugd gehad en zijn getraumatiseerd. Is nu ook te
  voorspellen wie wel en wie niet echt verslaafd zal raken?

  ,,Nog niet. Onze Franse collega's zijn daar in geïnteresseerd. Die
  onderzochten al langer de individuele verschillen tussen proefdieren.
  In hun
  Science-publicatie, die vandaag samen met de onze verschijnt, zeggen ze
  dat
  bijna 20 procent van hun proefdieren zwaar verslaafd raakte.

  ,,Maar dat waren niet de dieren die angstiger waren, of gevoeliger voor
  pijn, of die nieuwsgieriger gedrag vertoonden als ze in een nieuwe kooi
  werden gezet. Niks wat tot nu toe bij proefdieren als verslavingsrisico
  voor
  de hand lag bepaalde welke dieren nu echt dwangmatig verslaafd raakten.
  Ja,
  de hoeveelheid cocaïne die ze hadden gehad. Die was belangrijk.''

  Gelden de resultaten alleen voor cocaïnegebruik?

  ,,Ik denk het niet, maar dat moeten we nog onderzoeken. Cocaïne is
  bij
  onderzoekers een favoriete drug omdat het makkelijk hanteerbaar is. En
  omdat
  cocaïneverslaving in de Verenigde Staten een belangrijk probleem is.
  Vanuit
  de VS wordt veel onderzoek naar verslaving gesubsidieerd.

  ,,In een Nederlandse setting had het voor de hand gelegen om
  heroïneverslaving te onderzoeken. We hebben wel laten zien dat het
  echt een
  stof moet zijn die in de hersenen verslavingsgedrag opwekt. We hebben
  onze
  experimenten gecontroleerd met ratten die zichzelf een suikeroplossing
  konden toedienen. Die dieren raken nooit dwangmatig verslaafd.

  ,,Maar ik denk dat het niet uitmaakt of het om nicotine, cocaïne,
  heroïne of
  alcohol gaat. Er zijn genoeg aanwijzingen dat het verslavingsmechanisme
  in
  de hersenen hetzelfde is. We zouden nu ook kunnen onderzoeken hoe we
  van een
  alcoholist weer een sociale drinker kunnen maken.''