1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

duitsers geven aredonkenaar 12 cel voor drughandel

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Sep 21, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  :eek: 20/09 Duitsers geven Arendonkenaar 12 jaar cel voor drugssmokkel

  De Nederlander Jack Romijn uit Arendonk liep zopas in Duitsland een veroordeling op tot twaalf jaar cel voor de smokkel van 400 kg hasj. In België liep hij eerder een veroordeling op tot acht jaar voor de smokkel van 25 ton hasj.
  In juli vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Turnhout Romijn tot acht jaar cel voor de smokkel van 25 ton hasj vanuit het Marokkaanse Casablanca naar België. Begin dit jaar leverde de Belgische justitie Romijn uit aan Duitsland.
  ”De straffen in Duitsland zijn veel strenger en hij moet er tweederde van zijn straf uitzitten”, reageert zijn advocaat Pol Vandemeulebroucke. ”Dat betekent acht jaar in een Duitse cel en daarna moet hij zijn straf uitzitten in België.”
  Romijn tekende beroep aan tegen zijn veroordeling in België en gaat volgens de advocaat in cassatie tegen het arrest in Duitsland. ”Vergeet niet dat mijn cliënt de feiten in België en Duitsland ontkent”, benadrukt Vandemeulebroucke.
  http://www.gva.be/nieuws/antwerpen/default.asp?art=172AFC58-60DB-4365-B48E-40EBBA837E06