Een Kwestie Van Principes

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by dutch-marshal, Apr 9, 2007.

 1. dutch-marshal

  dutch-marshal Palladium Member

  Reputation Points:
  497
  Messages:
  718
  Joined:
  Jan 8, 2007
  31 y/o from afghanistan
  HET ENCOD BULLETIN OVER DRUGBELEID IN EUROPA
  APRIL 2007
  EEN KWESTIE VAN PRINCIPES


  Drugsbeleidhervormers proberen wetten te veranderen die zijn gebaseerd op ideologische principes, niet op feiten. Daarom is onze strijd moeilijk. Manoevrerend vanuit een positie waarin we in het beste geval als idealisten worden beschouwd, en in het slechtste als criminelen, moeten we morele argumenten weerleggen met feiten, vooroordelen met openheid en onwetendheid met informatie. Om een kleine opening te maken in de muur van het internationale drugsverbod waardoor de hele constructie vervolgens zal instorten moeten we geduldig, creatief en vooral positief blijven.

  Tijdens de 50e zitting van de Commissie Verdovende Middelen van de Verenigde Naties die op 16 maart in Wenen werd afgesloten werd besloten om NGO's een rol te geven in de voorbereiding van de Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de VN die in 2009 aan het drugsthema zal worden gewijd. Het is de bedoeling dat op deze zitting een "objectieve, wetenschappelijke en evenwichtige" evaluatie wordt gemaakt van de drugssituatie in de wereld. Natuurlijk zullen de organisaties en mensen die een officiele uitnodiging zullen krijgen om aan deze voorbereiding deel te nemen zorgvuldig worden geselecteerd door het VN Agentschap over Drugs en Misdaad (UNODC). Een van UNODC's favoriete gesprekspartners in Europa is het platform European Cities Against Drugs ( ECAD), dat is opgezet door een aantal Zweedse politieagenten en bestaat uit lokale overheden die voorstander zijn van een zero tolerance aanpak.

  Inspraak van NGO’s is tegenwoordig een aanvaard principe van goed bestuur. Maar zolang die inspraak beperkt is tot de kring van hen die dezelfde verkeerde uitgangspunten van de beleidsmakers delen, zullen we andere manieren moeten zoeken om onze boodschap te laten aankomen.

  In de komende maand zal de Europese Commissie het kader presenteren voor de geplande dialoog met de burgers over het drugsbeleid in de EU. Voor de start van deze dialoog (tweede helft van 2007) zal er een discussie over zijn in het Europees Parlement, met Giusto Catania als rapporteur. ENCOD werkt op dit moment aan een voorlopig voorstel voor de structuur van deze dialoog, die zo inclusief en toegankelijk als mogelijk zou moeten zijn.

  In heel Europa worden burgers die proberen een transparant en gereguleerd systeem op te zetten voor de voorziening van cannabis aan consumenten als misdadigers behandeld.
  Op 6 maart stonden vier leden van de Franse organisatie Barracanna terecht, op beschuldiging van de verkoop van zaden, het promoten alsmede het gebruik van cannabis. Barracanna had de zaden en ander materiaal om te kweken alleen aan mensen verkocht die voor eigen gebruik produceren. De openbare aanklager eiste 15 maanden gevangenisstraf voor de voorzitter van de vereniging, en 12 maanden voor de drie overige leden. De uitspraak valt op 3 mei.

  Op 9 maart werd 'Cannabis Oma' Pat Tabram (68) veroordeeld tot 250 uur werkstraf en 1.500 euro boete voor het kweken en voorzien van cannabis aan medicinale gebruikers in Groot-Brittannië. De rechter had de juryleden op het hart gedrukt dat zij het medicinaal gebruik van cannabis niet mochten mee laten wegen in hun oordeel, dat alleen op de feiten mocht zijn gebaseerd.

  Op 28 maart eiste de procureur van Antwerpen, Olivier Lins, de ontbinding van de vereniging "Trekt Uw Plant", opgezet door Belgische cannabisactivisten met de bedoeling de leden in staat te stellen hun ene plant op te kweken in een gemeenschappelijke plantage op een veilige en gezonde manier. Trekt Uw Plant opereert op basis van 1 plant per volwassen lid. De teelt van een cannabisplant is sinds een ministeriële richtlijn van januari 2005 toegelaten in België. Echter, Lins wil Trekt Uw Plant veroordeeld zien als zijnde een criminele organisatie, die expliciet is opgericht om de wet te overtreden. De uitspraak is op 25 april.

  Hoe moet de reactie van de justitie in deze drie zaken worden begrepen? Wie profiteert van het feit dat mensen die een gezond en veilig alternatief voor de illegale drugsmarkt trachten te bewerkstelligen gestraft worden? Wie heeft er voordeel bij het constante gebrek aan controle en regulering, wiens zakken worden gevuld met de ca. 400 miljard euro die jaarlijks worden omgezet in de illegale drugseconomie? Beantwoordt de criminalisering van activisten die duidelijk geen elke criminele intentie aan een verborgen agenda?

  De verwarring wordt groter gemaakt door de traditionele media, die blijkbaar geen enkel probleem hebben met het verkopen van twijfelachtige en gemanipuleerde informatie als het over drugs gaat, zolang het beeld dat geschapen wordt maar "correct" is. Op 18 maart publiceerde de Britse krant "Independent on Sunday" een redactioneel waarin zij zich verontschuldigde voor de kritische houding ten opzichte van het verbod op cannabis dat de krant tien jaar geleden had ingenomen. Volgens de IOS is er nu genoeg bewijs geleverd dat de potentie van cannabis dramatisch is toegenomen.

  De IOS maakt een ernstige vergissing. Gezondheidsrisico's worden juist veroorzaakt en vermeerderd door het feit dat drugs illegaal zijn. Elk gebruik van drugs brengt risico's met zich mee. Juist daarom moet de markt op een degelijke wijze gereguleerd en gecontroleerd worden.

  De geleerden spreken elkaar tegen als het gaat om de gevaren van cannabis. Het medische tijdschrift "The Lancet" publiceerde op 23 maart een onderzoek waarin werd vastgesteld dat alcohol en tabak als gevaarlijker kunnen worden beschouwd. Zou er iemand durven beweren dat deze produkten verboden zouden moeten worden?

  Het verbodsbeleid heeft nog nooit gewerkt, het heeft altijd geleid tot een verhoogde potentie van de verboden substantie en tot de toename van geweld op de markt waar zij verkocht werd. Tijdens de Drooglegging in de VS in de jaren '20 werd alcohol een zeer gevaarlijk produkt, en nam de potentie ervan enorm toe. Wanneer zullen we echt iets leren van deze vergissing?

  ENCOD gaat door met het bestrijden van morele argumenten met redelijkheid, van een repressieve aanpak met positieve alternatieven. We blijven het debat rond de dialoog met burgers over drugs in de Europese Unie van nabij volgend. Verschillende ENCOD-leden zin betrokken bij de organisatie van de Global Marihuana March die dit jaar in ongeveer 200 steden in de hele wereld zal plaatsvinden. En de Algemene Ledenvergadering van ENCOD vindt plaats in Antwerpen op 22, 23 en 24 juni. Alle leden zullen in april een uitnodiging ontvangen.  Door: Joep Oomen www.encod.org
   
  Last edited by a moderator: Sep 10, 2017