1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Een Slavin? Hoe Kan Dat!

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Feb 17, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,761
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  EEN SLAVIN? HOE KAN DAT!
  ROTTERDAM - Niemand in de buurt wist dat achter de rode garagedeur een groot verdriet schuilging.
  De garagedeur bevindt zich in de Rosenveldtstraat in Rotterdam-Bospolder. Bijna drie jaar lang werd hier een 28-jarige Rotterdamse als slavin vastgehouden door een 59-jarige Marokkaan. Zijn dochter wist van niets: ,,Het dringt nog steeds niet tot mij door. Ik weet niet wat ik moet geloven.''
  Op de garagedeur prijkt een plakkaat van het hennepteam, dat door puur toeval de 28-jarige vrouw bevrijdde die de hennepkwekerij moest onderhouden. Het buurpand rechts is dichtgemetseld, links vertelt een jong meisje dat ze hier pas vier weken woont.
  Na aanbellen bij het bewuste huis steekt een jonge vrouw haar hoofd uit het raam. Nooit had zij vermoed dat haar vader een vrouw gevangen hield in de garage onder zijn huis. Zij wist zelfs niets van de hennepkwekerij. ,,Ik snap er niets van. We gingen in de zomer gewoon zes weken naar Marokko. Hoe kan dat nu?''
  Toen de alleen wonende vader werd gearresteerd, was zijn dochter bij hem op bezoek. ,,Hij zei niets,'' aldus de dochter. ,,Ik heb daarna ook niet met hem kunnen spreken. De politie wil niets vertellen. Graag wil ik met die vrouw praten, om te weten wat er echt is gebeurd.''
  Ze kende het 28-jarige slachtoffer. Ook haar vader was een kennis van de vrouw, al voor haar verdwijning. Maar wat hun relatie was? Daarover doet de dochter vaag. ,,Toen ze als vermist was opgegeven, heeft de politie wel met ons gepraat.''
  Twee maanden na haar verdwijning in mei 2003 belde het 28-jarige slachtoffer de eerste keer met haar ouders in Rotterdam. Niet wetend dat de man bij haar was en zij niets durfde te vertellen, trokken de ouders de aangifte van vermissing na dit telefoongesprek in. ,,En dan is het geen politiezaak meer,'' aldus politie en justitie.