1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

'Eenmalig gebruik XTC kan geen kwaad'

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Nov 1, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,751
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'eenmalig Ggebruik Xtc Kan Geen Kwaad'

  'EENMALIG GGEBRUIK XTC KAN GEEN KWAAD'

  (Novum) - Het slikken van één tot zes xtc-pillen heeft geen negatief effect op het geheugen of op aandacht en attentie. Het regelmatig slikken van xtc in combinatie met speed leidt wel tot vergeetachtigheid.
  Dat concludeert neuropsycholoog Gerry Jager van het UMC Utrecht in haar promotieonderzoek.

  Jager onderzocht bij 25 jongeren de hersenfuncties voor en na hun eerste xtc-gebruik. Bij een grotere groep regelmatige gebruikers van diverse drugs, zoals xtc, amfetamine en cannabis, bekeek ze ook de hersenfuncties. Veelvuldig gebruik van xtc leidde wel tot geheugenproblemen. Opvallend was dat deze effecten voor een belangrijk deel toe te schrijven zijn aan andere drugs die mensen naast xtc gebruiken, met name amfetamine (speed).

  Jager gebruikte voor haar onderzoek functionele Magnetische Resonantie Imaging, een techniek waarmee het mogelijk is de hersenen 'in actie' te bestuderen.

  Source: Trouw (NL)
  Pubdate: 30 oktober 2006
   
 2. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Ook klein beetje xtc beschadigt hersenen (tegenstrijdig )

  dinsdag 28 november 2006 13:45
  (Novum) - De partydrug xtc kan zelfs in kleine hoeveelheden en bij beginnende gebruikers tot hersenbeschadiging leiden. Dat stelt een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers deden geheugentesten en maakten hersenscans bij 188 mensen die nog nooit xtc hadden gebruikt, maar wel tot de risicogroep behoorden.
  Achttien maanden later bleken 59 proefpersonen xtc te hebben gebruikt, gemiddeld zes pillen. Uit een nieuwe hersenscan bleek de bloedtoevoer naar delen van hun hersenen te zijn verminderd. Ook hun geheugen was slechter dan dat van degenen die de drug niet hadden gebruikt. De onderzoekers presenteerden hun resultaten maandag op een medische conferentie in Chicago. Onduidelijk is of de veranderingen tijdelijk waren of blijvend zijn.
  Eind vorige maand bleek uit een promotieonderzoek aan het UMC Utrecht dat het slikken van één tot zes xtc-pillen geen negatief effect heeft op het geheugen, aandacht en attentie.
  Uit eerder onderzoek was al duidelijk dat langdurig en veelvuldig xtc-gebruik zenuwcellen kan beschadigen met als gevolg geestelijke problemen, slaapstoornissen en geheugenverlies.

  bron http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/128168/