1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Eerder vrijgesproken van drugsbezit

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Nov 27, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,738
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Eerder vrijgesproken van drugsbezit


  Door Vif Janssen  Vrijdag 18 november 2005 - BREDA – De rechtbank spreekt de Roosendaler R.K. (28) vrij van het voorhanden hebben van liefst 21.050 amfetaminepillen.

  De politie had de partij ter waarde van een slordige honderdduizend euro op 12 augustus in zijn tuin gevonden bij een doorzoeking naar aanleiding van een zedenzaak.

  K. heeft steeds ontkend te hebben geweten dat de plastic zak met pillen daar lag. Zijn rechtszaak diende afgelopen dinsdag en de uitspraak werd pas over anderhalve week verwacht.

  De rechtbank komt tot haar vervroegde uitspraak, omdat onduidelijk is hoe de pillen in de tuin terecht zijn gekomen en in welke mate K. erbij betrokken is. „We kunnen niet uitsluiten dat de andere in de woning aangehouden man de drugs buiten heeft gelegd. De twijfel moet dus in het voordeel van K. wegen“, aldus de rechtbank. K.’s raadsman Henk van Asselt had om dezelfde reden al vrijspraak bepleit. Hij kritiseerde Justitie, omdat de tijdens de inval in de woning aanwezige vriend A.M. totaal niet over de pillen gehoord is.

  „Wie weet had M. wel bekend de zak in de tuin te hebben gelegd. Of had hij iets kunnen verklaren over wat hij K. heeft zien doen. Maar er is hem niet eens iets gevraagd. Een groot hiaat in de bewijsvoering“, aldus Van Asselt dinsdag.

  De politie stuitte bij toeval op de grote partij drugs. Ze doorzocht de woning na een tip van de Belgische havenpolitie over een zedenzaak. Een paar minuten voor de inval had K. de agenten geweigerd binnen te laten. Toestemming van het Openbaar Ministerie om het pand te mogen doorzoeken was in een paar minuten geregeld.

  De lezing van de officier van justitie was dat K. die korte tussentijd heeft benut om de pillen de tuin in te kieperen.