1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Eis: 30 Maanden Cel Na Overval Op Wietplantage

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jan 31, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,738
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  EIS: 30 MAANDEN CEL NA OVERVAL OP WIETPLANTAGE
  ZUTPHEN - Vijf mannen hebben dinsdag in Zutphen celstraffen van 24 en 30 maanden tegen zich horen eisen. Zij worden er van verdacht dat ze vorig jaar in Heerde op een gewelddadige wijze een wietplantage hebben overvallen.
  Vier van de vijf verdachten zijn Amsterdammers van Marokkaanse afkomst.
  De vijfde komt uit Pijnacker. Ze zijn 18 tot 27 jaar oud.
  De mannen gingen op 9 oktober samen met vier anderen naar een huis in het Gelderse Heerde, waar een wietplantage was. Met knuppels, bijlen, messen, hamers en pepperspray wilden zij de bewoners angst aanjagen. Ook staken ze vuurwerk af en sloegen ze ramen in. Twee vrouwen die in het pand waren, kregen ademhalingsmoeilijkheden.
  Omdat er al langer overlast was, belden omwonenden snel de politie, die meteen drie personen oppakte. Vier anderen werden later gearresteerd.
  Twee verdachten lopen nog vrij rond.
  De rechtbank doet op 7 februari uitspraak.