1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Enschede mag gratis heroïne verstrekken

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Nov 27, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Enschede mag gratis heroïne verstrekken


  ENSCHEDE - Het ministerie van VWS heeft de aanvraag voor 30 Twentse plaatsen voor medische heroïneverstrekking gehonoreerd. De voorziening kan zes jaar worden geëxploiteerd met bijdragen van Enschede, Almelo en Hengelo. De behandelunit komt in het pand van Tactus aan de Ripperdastraat in Enschede.


  De medische heroïneverstrekking, per 1 januari, moet leiden tot een verbetering van de leefomstandigheden van chronisch verslaafden. Daardoor zouden ze binnen een jaar veel minder tot geen criminele activiteiten meer ondernemen om aan geld voor drugs te komen. Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Groningen en Heerlen hebben al goede ervaring opgedaan.