1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

EU-Commissie Green Paper over het betrekken van civil society bij Europees drugbeleid

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by hardcoreharmreducer, Jun 28, 2006.

 1. hardcoreharmreducer

  hardcoreharmreducer Newbie

  Reputation Points:
  91
  Messages:
  61
  Joined:
  Mar 28, 2006
  Hy

  De EU Commissie heeft een Green Paper vrijgegeven over het betrekken van de civil society bij Europees drugbeleid. (wat is eigenlijk een goede benaming voor "civil society" in het Nederlands?)

  We waren met een 5 tal Europese drug user activists aanwezig op de voorbereidende conferentie in januari 2006. Ons enige doel was om er voor te zorgen dat 'mensen die drugs gebruiken' expliciet als partner vermeld zouden worden in de Green Paper.

  Na de verklaring over het internationaal netwerk van mensen die drugs gebruiken in Vancouver, hebben we nu in de Green Paper de ingrediƫnten die ons in staat zullen stellen om als erkend partner mee te spelen in Europa.

  De Green paper staat in bijlage, de analysten mogen zich nu laten gaan en de mogelijkheden die verborgen zitten in het document openbaren:)

  grtz
   

  Attached Files: