1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Explosion en blue mystic: wat denken jullie?

Discussion in 'Research Chemicals' started by fr0d0, Nov 10, 2005.

 1. fr0d0

  fr0d0 Newbie

  Reputation Points:
  14
  Messages:
  16
  Joined:
  Oct 25, 2005
  Wanneer denken jullie dat er weer een soort product op de markt komt
  als Explosion en Blue Mystic? Die zijn altijd lekker sterk maar worden
  weer snel gebanned...
   
 2. FrankenChrist

  FrankenChrist Iridium Member

  Reputation Points:
  567
  Messages:
  1,226
  Joined:
  Aug 20, 2004
  from belgium
  Wanneer geen idee, maar er zal altijd een vraag bestaan, en dus ook een aanbod.
   
 3. big-lester

  big-lester Gold Member

  Reputation Points:
  274
  Messages:
  327
  Joined:
  Apr 26, 2005
  from The Netherlands
  er is nu fris en fruitig op de markt die wel bijna gelijk staat aan
  explosion alleen is het iets speedyer. Of er iets als blue mystic weer
  op de markt komt? Ik hoop het niet want dat zou alles verneuke voor die
  gene die hun rc's halen op sites (in Blue Mystic zat namelijk 2c-t-7)
   
 4. fr0d0

  fr0d0 Newbie

  Reputation Points:
  14
  Messages:
  16
  Joined:
  Oct 25, 2005
  Is het eigenlijk bekend wat de werkzame stof in die fris en fruitig dingen is? toch niet ook methylone of wel?
   
 5. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,718
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Last edited: Aug 12, 2009
 6. big-lester

  big-lester Gold Member

  Reputation Points:
  274
  Messages:
  327
  Joined:
  Apr 26, 2005
  from The Netherlands
  MDMA? ik dacht iets van butylone, Ik heb het een keer gedaan, half
  flesje en ik vond het een beetje op methylone lijke maar dan wat
  speedyer en zonder de geweldige euforie maar niet echt MDMA
  achtig.
   
 7. TheLight01

  TheLight01 Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  96
  Joined:
  Jul 29, 2005
  In sommige zijn sporen van een mdma achtig iets gevonden, maar er zijn zoveel luchtverfissers geweest...
   
 8. fr0d0

  fr0d0 Newbie

  Reputation Points:
  14
  Messages:
  16
  Joined:
  Oct 25, 2005
  Wel jammer dat ze ze in mijn regio niet verkopen... Anders had ik een buisje gehaald
   
 9. Boyv

  Boyv Silver Member

  Reputation Points:
  18
  Messages:
  97
  Joined:
  Aug 22, 2005
  Wanneer er weer een dergelijk product op de markt komt hangt van de Opiumwet en de regels die de volksgezondheid stelt af. Het is gewoon een kwestie van tijd voordat er weer een 'drug' uitgevonden of ontdekt wordt die nog niet is opgenomen in de Opiumwet of als medicijn is bestempeld.