1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

feest hells angels gaat door ondanks drugverkoop

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 18, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Feest Hells Angels gaat door ondanks drugsverkoop


  Harlingen - De Hells Angels in Harlingen mogen hun jaarlijks feestje Illegal Vibes niet organiseren omdat ze tijdens eerdere feesten drugs verkochten. Dat heeft een zegsman van de gemeente Harlingen woensdag gezegd. De drugsverkoop kwam vorig jaar aan het licht doordat tijdens de grootscheepse invallen bij de motorclub een boekhouding is gevonden waarin deze handel netjes werd geregistreerd.

  Het feest wordt altijd met hulp van de Hells Angels georganiseerd bij hun clubhuis op industrieterrein Oostpoort in Harlingen. De Angels zorgen onder meer voor de beveiliging. Op advies van de politie heeft de gemeente het feest echter verboden wegens de verkoop van drugs.

  Via een omweg wordt er door de Hells Angels toch een feest georganiseerd. DJ Tino Schurer uit Sneek heeft ook een vergunning aangevraagd voor een feest naast het clubhuis van de Angels. ‘De politie heeft daar ook een negatief advies over gegeven, maar wij hebben geen juridische grond daar geen vergunning voor te geven', zei de woordvoerder van de gemeente. De zegsman benadrukt dat de Hells Angels geen officiële functie mogen hebben tijdens het vervangende feest van DJ Tino Schurer op 22 juli.

  De vorige edities van techno- en dancefeest Illegal Vibes trokken 5000 bezoekers.

  bron blik