1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Franse jongeren kauwen op mottenballen voor roes

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jul 29, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Volgens het medische tijdschrift New England Journal of Medicine is in Frankrijk een nieuwe drug ontdekt: mottenballen. In de balletjes zit de verslavende stof paradichloorbenzeen, die bedoeld is om mottenlarven te doden. Een Franse arts doet in het blad verslag van een 18-jarige vrouw die in zijn ziekenhuis werd opgenomen. Ze had een schilferige huid en was mentaal labiel en traag. Haar klachten verergerden en pas na een tijdje kwamen de artsen erachter was de oorzaak was. In haar kamer had ze een zak met mottenballen verstopt, waar ze op onbewaakte momenten haar neus in stopte en inhaleerde. Ook kauwde ze op de balletjes.

  Ook haar tweelingzusje, die vergelijkbare maar minder erge symptomen vertoonde, bleek verslaafd aan de mottenballen. De zusjes verklaarden achteraf dat ze door hun klasgenootjes op het verkeerde pad waren gebracht.
  27/07/06 12u12

  swims meening hoe haal je het in je hoofd voor motte ballen tekauwen

  foto http://www.hln.be/hlns/FOTO/artikels/large_182198.jpg
  bron http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_235285.html?wt.bron=categorieArt5