1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

FRIESLAND AFHANKELIJK VAN HAAGSE DRUGSDEA

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Oct 28, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,758
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  FRIESLAND AFHANKELIJK VAN HAAGSE DRUGSDEALER


  DEN HAAG - Een 17-jarige Haagse jongen was volgens de Friese politie maandenlang een van de grootste drugsleveranciers van de provincie Friesland. Hij is vorige week dinsdag aangehouden.


  De politie kwam de 17-jarige Hagenaar op het spoor tijdens een onderzoek naar een 47-jarige man uit de gemeente Lemsterland. Klachten van omwonenden over verkoop van drugs door de man leidden op 7 oktober tot zijn arrestatie.


  De man verkocht drugs aan zo'n 40 tot 50 vaste afnemers in verschillende Friese gemeentes. De 47-jarige was voor zijn drugs afhankelijk van de 17-jarige jongen uit Den Haag.


  De politie stelt de drugshandel in zuidwest Friesland een 'flinke slag'


  te hebben toegebracht.
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,758
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands

  De politiewoordvoerder die dit geloofd is helemaal niet wijs.